Διδάκτορες Ερευνητές/τριες

Διδάκτορες Ερευνητές/τριες με εξειδικευμένες γνώσεις ή/και σχετική εμπειρία στο αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ.

Δρ. Κωνστάντογλου Μαρία

Σύντομο Βιογραφικό
Η Δρ. Κωνστάντογλου Μαρία είναι μέλος ΣΕΠ του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Διαχείριση Τουριστικών Επιχειρήσεων», και διδάσκουσα του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Σχεδιασμός, διοίκηση και πολιτική του Τουρισμού» του Πανεπιστημίου Αιγαίου και έχει διδακτική εμπειρία από το Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Είναι πτυχιούχος Περιβαλλοντολόγος, με Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Περιβαλλοντική Πολιτική και Διαχείριση και Διδακτορικό Δίπλωμα στον τομέα του Σχεδιασμού, της Διαχείρισης και της Πολιτικής του Τουρισμού του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Έχει δημοσιεύσει πάνω από 40 επιστημονικές εργασίες, σε έγκριτα διεθνή και ελληνικά περιοδικά, και σε πρακτικά διεθνών και εθνικών συνεδρίων, καθώς επίσης πανεπιστημιακές σημειώσεις και τελικές εκθέσεις ερευνητικών προγραμμάτων και έχει συμμετάσχει, με εισήγηση, σε περισσότερα από 30 συνέδρια παγκόσμια και εθνικά. Είναι επιστημονικά υπεύθυνη ή μέλος ερευνητικής ομάδας σε 26 ευρωπαϊκά και ελληνικά ερευνητικά προγράμματα. Είναι επιβλέπουσα σε 10 Μεταπτυχιακές Διατριβές και μέλος σε 10 Τριμελείς Συμβουλευτικές Επιτροπές Μεταπτυχιακών Διατριβών. Στο πλαίσιο της επαγγελματικής της εμπειρίας, πέραν της διδασκαλίας σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα έχει ασχοληθεί με την Διαχείριση Συγχρηματοδοτούμενων Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (LEADER, Interreg, Interreg Balkan MED, Erasmus, Europe Aid κ.α.). Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα αφορούν στην διαχείριση τουρισμού, τουριστικός σχεδιασμός, βιώσιμη  τουριστική ανάπτυξη, Συστήματα Στήριξης Αποφάσεων για τον τουρισμό, Ασαφής Λογική, ανάλυση και αποτύπωση χώρου, μοντέλα βιώσιμης ανάπτυξης και στρατηγικού σχεδιασμού, ολοκληρωμένη διαχείριση παράκτιων περιοχών, Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών στον τουριστικό σχεδιασμό, καταγραφή, ανάδειξη και προβολή πολιτισμικής κληρονομιάς με στόχο την τουριστική αξιοποίηση της, χωρικός σχεδιασμός, πολιτισμικός τουρισμός, ιστορική χαρτογραφία και τρισδιάστατη απεικόνιση αυτής, οικονομία διαμοιρασμού με έμφαση στον τουρισμό και διαχείριση τουριστικών προορισμών.

Δρ. Σμαράγδα Ζαγκότση

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: +30 2231 101804
Email: s.zagkotsi@gmail.com

Σύντομο Βιογραφικό
Η Δρ. Σμαράγδα Ζαγκότση είναι μέλος ΣΕΠ του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, στο ΠΜΣ Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων (Θεματική ενότητα: Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων-ΔΤΕ60) και Επιστημονική Συνεργάτιδα του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης στο τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, κατεύθυνση Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων & Επιχειρήσεων Φιλοξενίας. Απόφοιτη του Πανεπιστημίου Αιγαίου, κατέχοντας βασικό τίτλο σπουδών στη «Διοίκηση Επιχειρήσεων», μεταπτυχιακό στο «Σχεδιασμό, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού», και διδακτορικό τίτλο στο γνωστικό αντικείμενο της Κοινωνιολογίας του Τουρισμού. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζουν στην απασχόληση στον τουριστικό τομέα, την επαγγελματική και κοινωνική κινητικότητα, τα μοντέλα καριέρας, την ανάπτυξη των εναλλακτικών μορφών τουρισμού, τον γαστρονομικό τουρισμό και τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη. Στο επιστημονικό της έργο περιλαμβάνονται δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά, πρακτικά διεθνών συνεδρίων, πανεπιστημιακές σημειώσεις, κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους, εκθέσεις ερευνητικών έργων και μελέτες. Ειδικότερα, αντικείμενο συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα και μελέτες αποτέλεσαν η ανάπτυξη μεσογειακού παρατηρητηρίου για τον βιώσιμο τουρισμό, η αξιοποίηση της περιουσίας του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, η γυναικεία εργασία στον τουρισμό, η τουριστική εκπαίδευση και κατάρτιση.

Δρ. Σοφία-Ναταλία Μποέμη


Σύντομο Βιογραφικό
Η Δρ. Σοφία-Ναταλία Μποέμη είναι Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια στο Εργαστήριο Κατασκευής Συσκευών και Διεργασιών του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Α.Π.Θ. Παράλληλα διδάσκει στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Περιβαλλοντική Μηχανική και Επιστήμη» του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. Έχει λάβει δύο φορές μεταδιδακτορική υποτροφία, μία από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (2014-2016) και μία από το Ινστιτούτο Επιστήμης και Καινοτομίας στη Μηχανική και τη Βιομηχανία του Πόρτο, Πορτογαλία (2013-2014). Το 2011 ολοκλήρωσε το διδακτορικό της στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων με αντικείμενο την ενεργειακή και περιβαλλοντική αναβάθμιση ξενοδοχειακών κατασκευών. Τα επιστημονικά της ενδιαφέροντα εστιάζουν στην ολοκληρωμένη περιβαλλοντική διαχείριση και αξιολόγηση κτιρίων, στην εφαρμογή συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης, στην βελτίωση του μικροκλίματος με στόχο την επίτευξη θερμικής άνεσης, στην ορθολογική χρήση ενέργειας στα κτίρια, στην αειφορική ανάπτυξη ξενοδοχειακών μονάδων και τέλος στην εφαρμογή Τεχνικές μετρήσεων με την χρήση επιστημονικών οργάνων. Είναι συγγραφέας 12 δημοσιεύσεων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και 24 σε εθνικά και διεθνή επιστημονικά συνέδρια με κρίση και 1 επιστημονικού βιβλίου. Είναι κριτής σε 12 επιστημονικά περιοδικά. Ως κύρια ερευνήτρια ή μέλος της ερευνητικής ομάδας έχει συμμετάσχει σε 20 ευρωπαϊκά προγράμματα. Η συμμετοχή της ξεκινούσε από τη σύλληψη της αρχικής ιδέας και ολοκληρωνόταν με την ως την υλοποίηση του έργου. Παράλληλα με την επιστημονική εμπειρία διαθέτει και επαγγελματική καθώς από το 2010 ασκεί ελεύθερο επάγγελμα ως σύμβουλος έργου – μηχανικός περιβάλλοντος σε περιβαλλοντικά, ενεργειακά και πολιτιστικά θέματα. Έχει συνεργαστεί με την Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ), την Ένωση Ξενοδόχων Χαλκιδικής και την Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής ως σύμβουλος πράσινης επιχειρηματικότητας και ήταν εκπρόσωπος της σύμπραξης μελετητών για την εκπόνηση της ΣΜΠΕ για τον Τουρισμό.

Δρ. Χαρισία Βλάχου

Σύντομο Βιογραφικό
Η Δρ. Χαρισία Βλάχου είναι πτυχιούχος Τμήματος Γεωπονίας, Α.Π.Θ. με μεταπτυχιακό και διδακτορικό τίτλο σπουδών στην Αγροτική Οικονομία. Είναι επίσης κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στη Δημόσια Διοίκηση Ολικής Ποιότητας Υπηρεσιών και Οργανισμών του Διατμηματικού Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών και Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΠΑ.ΜΑΚ. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την επιχειρηματικότητα στον αγροτικό χώρο, τη γυναικεία επιχειρηματικότητα, τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού και ιδιαίτερα του αγροτουρισμού. Έχει ασχοληθεί με τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού σε επιστημονικό επίπεδο μέσω της πτυχιακής της διατριβής «Η Εφαρμογή και Ανάπτυξη του Αγροτουρισμού στο Νομό Μαγνησίας» και της συμμετοχής της στη σύνταξη της ειδικής έκδοσης του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου με τίτλο “Μειονεκτικές και ορεινές περιοχές της Ελλάδας: αγρο(το)τουρισμός”. Ακόμη, συμμετείχε σε μια σειρά από ερευνητικά έργα α) “H Ανάπτυξη του Αγροτικού Τουρισμού στον ορεινό όγκο του Ελικώνα Βοιωτίας” (LEADER II), β) “Σχέδιο ανάπτυξης αγροτικού τουρισμού στο Ν. Θεσσαλονίκης” (ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε.), γ) “Προώθηση αγροτουρισμού και πολιτιστικού τουρισμού στη βάση διεθνών συνεργασιών διαχείρισης (Ecos-Ouverture: Practima 2000). Ακόμη υπήρξε σύμβουλος Δημάρχων (Αλιστράτης – Ν. Ζίχνης, Σέρρες) για την ανάπτυξη του αγροτουρισμού στην περιοχή καθώς και σύμβουλος του Γυναικείου Αγροτουριστικού Συνεταιρισμού Φυλλίδας, αναλαμβάνοντας την ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία του. Σε εκπαιδευτικό επίπεδο, συμμετείχε στη διδασκαλία προπτυχιακών μαθημάτων “Αγροτουρισμός” και “Επιχειρηματικότητα” του Τομέα Αγροτικής Οικονομίας, Τμήμα Γεωπονίας, Α.Π.Θ.. Συμμετείχε ως επιστημονικά υπεύθυνη στο σχεδιασμό και εφαρμογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων του ΚΕΚ ΠΑΣΕΓΕΣ με θέμα “Τουριστικά επαγγέλματα, προώθηση εναλλακτικών μορφών τουριστικού-αγροτουρισμού” και “Νέες μορφές  τουρισμού – Οικοτουρισμός ” και του προγράμματος με θέμα “Αγροτουρισμός: Επιχειρηματικές προκλήσεις-ευκαιρίες απασχόλησης” της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής. Τέλος υπήρξε εισηγήτρια σε σημαντικό αριθμό σεμιναρίων όπως: 1) “Κατάρτιση νέων στον Αγροτουρισμό, Οικολογικό, Εναλλακτικό Τουρισμό” και 2) “Κατάρτιση για την ανάληψη γυναικείας επιχειρηματικότητας και αυτοαπασχόλησης” 3) “Συνεταιρισμοί – Γυναικεία Επιχειρηματικότητα – Ατομική Επιχείρηση”, 4) “Εκπαίδευση και Αξιοποίηση Πολιτιστικών Στελεχών Αγροτουρισμού και Γυναικείας Επιχειρηματικότητας” 5) ”Μικρή και Μεσαία Διοίκηση Επιχειρήσεων – Ποιότητα – Βέλτιστες Πρακτικές” 6) “Έξοδος από την κρίση: Πράσινη Επιχειρηματικότητα, Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, Κοινωνική Οικονομία” και 7) “Οργάνωση και Διαχείριση Τουριστικών Επιχειρήσεων”.

Δρ. Ευθυμία (Έφη) Σαραντάκου

Διεύθυνση: Ήβης Αθανασιάδου 101, GR – 17561 Αθήνα
Τηλέφωνα Επικοινωνίας: +30 6946881110
Email: esarad@otenet.gr

Σύντομο Βιογραφικό
H Δρ. Ευθυμία (Έφη) Σαραντάκου έχει πτυχίο Αρχιτέκτονα Μηχανικού (ΕΜΠ 1993) και. μεταπτυχιακό δίπλωμα στην Πολεοδομία – Χωροταξία (1999). Είναι διδάκτορας (ΕΜΠ 2010). Τίτλος διατριβής «Ώριμοι τουριστικοί προορισμοί. Εξέλιξη και δυνατότητες μετάβασης σε ένα βιώσιμο μοντέλο θερινού-πολιτιστικού τουρισμού. Η ελληνική περίπτωση». Από το 2015 είναι μέλος ΣΕΠ στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστήμιου, από το 2014 διδάσκει στο προπτυχιακό τμήμα Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων του ΑΤΕΙ Αθήνας και από το 2017 στο Τμήμα Οικονομικής και Τουρισμού στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Έχει επίσης διδάξει στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Πολιτιστικής Διαχείρισης του Ανοιχτού Πανεπιστημίου Κύπρου, του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου, σε Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τουρισμού του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, του ΑΤΕΙ Αθήνας/ Παν. Αιγαίου, σε μεταπτυχιακά μαθήματα Γεωγραφίας και Αστικής Ανάπτυξης στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, καθώς και σε προγράμματα κατάρτισης σε θέματα τουρισμού και πολιτιστικής κληρονομιάς. Ως κύρια ερευνήτρια ή μέλος της ερευνητικής ομάδας, έχει συμμετάσχει σε ελληνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα για τη διαχείριση προορισμών, την τοπική διακυβέρνηση στον τουρισμό, τη χωρική ανάπτυξη του τουρισμού, τον αστικό, ιαματικό, πολιτιστικό και τον θαλάσσιο τουρισμό, για τη δημιουργία ηλεκτρονικών εργαλείων διάθεσης τουριστικών πληροφοριών και την ανάδειξη των παραδοσιακών δεξιοτήτων. Έχει συγγραφικό έργο σε θέματα τουριστικής ανάπτυξης, σχεδιασμού και διαχείρισης προορισμών, χωροταξίας του τουρισμού και πολιτιστικής κληρονομιάς. Από το 2008 έχει θέσεις ευθύνης σε διάφορες υπηρεσίες του ΕΟΤ και του Υπουργείου Τουρισμού (προϊσταμένη στα τμήματα: Υποστήριξης Επενδυτών, Χωροταξίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης, Υποστήριξης των Περιφερειακών Υπηρεσιών Τουρισμού, Ποιοτικών Προτύπων). Την περίοδο 2000-2004 ήταν ειδικός σύμβουλος στο Υπουργείο Αιγαίου σε θέματα σχεδιασμού θεσμικού πλαισίου για την προστασία του νησιωτικού τοπίου και των παραδοσιακών οικισμών και σε δράσεις για τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη των νησιών του Αιγαίου. Την περίοδο 2010-12 εργάστηκε στο ΥΠΕΚΑ στο σχεδιασμό προτάσεων στο αντικείμενο της χωροταξίας, του τοπίου και της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς. Το διάστημα 1993-2000 εργάστηκε ως αρχιτέκτονας πολεοδόμος χωροτάκτης.