Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Τα μαθήματα θα γίνονται Παρασκευή απόγευμα και Σάββατο. Το αναλυτικό ωρολόγιο πρόγραμμα θα ανακοινωθεί με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων επιλογής των φοιτητών/τριών.