Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ
Τηλ: 2310 995273
Email: msc-tourism@econ.auth.gr