Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ
Μήτρεντσε Δέσποινα
Τηλ: 2310 995278
Email: msc-tourism@econ.auth.gr