Α’ Εξάμηνο (Κοινό Πρόγραμμα)

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πρόγραμμα Σπουδών/Ειδίκευση: Δ.Π.Μ.Σ. «Τουρισμός και τοπική ανάπτυξη»
Διδακτική ομάδα του μαθήματος: 1. Στέλλα Κωστοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, ΑΠΘ
2. Παπαδοπούλου Ελένη, Καθηγήτρια, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης, ΑΠΘ
Συντονίστρια μαθήματος: Στέλλα Κωστοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, ΑΠΘ
Περίοδος Διδασκαλίας: Α΄ εξάμηνο σπουδών
Τύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό
Κωδικός μαθήματος: Α-M1
Πιστωτικές Μονάδες ECTS: έξι (6)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Πρόγραμμα Σπουδών/Ειδίκευση: Δ.Π.Μ.Σ. «Τουρισμός και τοπική ανάπτυξη»
Διδακτική ομάδα του μαθήματος: 1. Τσαλίκη Περσεφόνη, Καθηγήτρια, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, ΑΠΘ
2. Σιδηρόπουλος Μωυσής, Καθηγητής, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, ΑΠΘ
3. Ζαρωτιάδης Γρηγόρης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Καθηγητής, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, ΑΠΘ
Συντονίστρια μαθήματος: Τσαλίκη Περσεφόνη, Καθηγήτρια, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, ΑΠΘ
Περίοδος Διδασκαλίας: Α΄ εξάμηνο σπουδών
Τύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό
Κωδικός μαθήματος: Α-M2
Πιστωτικές Μονάδες ECTS: έξι (6)

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΟΚΟΝΟΜΙΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ -ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ

Πρόγραμμα Σπουδών/Ειδίκευση: Δ.Π.Μ.Σ. «Τουρισμός και τοπική ανάπτυξη»
Διδακτική ομάδα του μαθήματος: 1. Ευαγγελία Δεσλή, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, ΑΠΘ
2. Θέκλα Τσιτσώνη, Καθηγήτρια, Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, ΑΠΘ
3. Στυλιανή Λεφάκη, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, ΑΠΘ
4. Χρήστος Τσιρώνης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Θεολογίας, ΑΠΘ
Συντονίστρια μαθήματος: Ευαγγελία Δεσλή, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, ΑΠΘ
Περίοδος Διδασκαλίας: Α΄ εξάμηνο σπουδών
Τύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό
Κωδικός μαθήματος: Α-M3
Πιστωτικές Μονάδες ECTS: έξι (6)

E-TOURISM: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

Πρόγραμμα Σπουδών/Ειδίκευση: Δ.Π.Μ.Σ. «Τουρισμός και τοπική ανάπτυξη»
Διδακτική ομάδα του μαθήματος: Ζαχαρούλα Ανδρεοπούλου,  Καθηγήτρια, Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, ΑΠΘ
Συντονίστρια μαθήματος: Ζαχαρούλα Ανδρεοπούλου, Καθηγήτρια, Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, ΑΠΘ
Περίοδος Διδασκαλίας: Α΄ εξάμηνο σπουδών
Τύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό
Κωδικός μαθήματος: Α-M4
Πιστωτικές Μονάδες ECTS: έξι (6)

Σκοπός του μαθήματος
Μελετάται η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, των εργαλείων, εφαρμογών και καινοτόμων διαδικτυακών υπηρεσιών για τον τουρισμό, μέσα στο σύγχρονο ψηφιακό περιβάλλον της εποχής μας. Η προσέγγιση του ηλεκτρονικού τουρισμού εμφανίζει πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα αναφορικά με τον προορισμό, τον σύγχρονο πολίτη και την τουριστική επιχείρηση. Μελετάται το ηλεκτρονικό εμπόριο για τον τουρισμό. Προσφέρονται βασικές αρχές σχεδιασμού και ανάπτυξης πρότυπων διαδικτυακών τόπων τουριστικών δομών, μελετάται η ορθή χρήση των νέων μέσων επικοινωνίας, του συμμετοχικού ιστού WEB 2.0 και οι καινοτόμες ασύρματες και κινητές εφαρμογές και υπηρεσίες για τον τουρισμό. Συζητούνται τα σύγχρονα λειτουργικά συστήματα διαχείρισης τουριστικού προϊόντος και προορισμού.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

Πρόγραμμα Σπουδών/Ειδίκευση: Δ.Π.Μ.Σ. «Τουρισμός και τοπική ανάπτυξη»
Διδακτική ομάδα του μαθήματος: 1. Κατρακυλίδης Κωνσταντίνος, Καθηγητής, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Α.Π.Θ.
2. Ανδρεοπούλου Ζαχαρούλα,  Καθηγήτρια, Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος Α.Π.Θ.
3. Παρταλίδου Μαρία, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Γεωπονίας Α.Π.Θ
Συντονιστής μαθήματος: Κατρακυλίδης Κωνσταντίνος, Καθηγητής, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Α.Π.Θ.
Περίοδος Διδασκαλίας: Α΄ εξάμηνο σπουδών
Τύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό
Κωδικός μαθήματος: Α-M5
Πιστωτικές Μονάδες ECTS: έξι (6)

Σκοπός του μαθήματος – Ενδεικτικό περιεχόμενο μαθήματος
Ο τουρισμός ως μια οικονομική δραστηριότητα η οποία εμφανίζει μια πολυπλοκότητα και διεπιστημονικότητα (έχει κοινωνική, περιβαλλοντική, οικονομική διάσταση) απαιτεί δεδομένα και γνώσεις από διάφορες επιστήμες (μαρκετινγκ, συμπεριφορά, γεωγραφία, ανθρωπολογία, επιχειρηματικότητα, ιστορία, πολιτικές επιστήμες, σχεδιασμός, κ.α.). Παρά το γεγονός ότι η επιστήμη της εξακρίβωσης δηλαδή η Μεθοδολογία Έρευνας είναι κοινή σε όλες τις επιστήμες υπάρχουν προσεγγίσεις οι οποίες είναι πιο χρήσιμες και πιο αποτελεσματικές στον τουρισμό. Σκοπός του μαθήματος είναι να αναλύσει τις διαφορετικές προσεγγίσεις (ποσοτικές και ποιοτικές) στην έρευνα στον τουρισμό.

Ενδεικτικό περιεχόμενο:

Εισαγωγή στη φύση και τη θεωρία της γνώσης. Τί γνωρίζουμε και πώς το γνωρίζουμε (παράδοση & αυθεντία), Σφάλματα στην έρευνα & τρόποι πρόληψής τους (ανακριβείς παρατηρήσεις-υπερβολική γενίκευση-επιλεκτική παρατήρηση). Ακριβής παρατήρηση και κατανόηση της πραγματικότητας (Συναινετική & εμπειρική πραγματικότητα-Κοινωνική κατασκευή της πραγματικότητας).

Σχεδιασμός των μεθόδων ανάλυσης. Ποιό είναι το πρόβλημα-αντικείμενο της έρευνας. Μεταβλητές & τιμές. Συσχέτιση μεταβλητών. Ανασκόπηση γνώσης πάνω στο αντικείμενο. Καθορισμός των υποθέσεων-βασικών εννοιών. Επιλογή των τεχνικών συλλογής δεδομένων. Επιλογή των υποκειμένων της έρευνας.

Κοινωνική Μέτρηση-παρατήρηση. Πώς από μια ιδέα που έχουμε φτάνουμε σε αποτελεσματικές μετρήσεις (εννοιολόγηση).

Ζητήματα ηθικής / δεοντολογία  στην έρευνα: Εθελοντική συμμετοχή. Προστασία. Ανωνυμία. Εμπιστευτικότητα. Ενήμερη συγκατάθεση. Παραπλάνηση.

Κύριες μέθοδοι συλλογής δεδομένων: εργαστήρια πρακτικών εφαρμογών σχετικά με τις διάφορες μεθόδους έρευνας, όπως βιβλιογραφικές έρευνες, συνεντεύξεις, ερωτηματολόγια, παρατήρηση κ.λπ. Κλίμακες μέτρησης. Κατασκευή ερωτηματολογίου.

Μέθοδοι ποιοτικής έρευνας πεδίου. Συμμετοχική παρατήρηση, η συνέντευξη, βιογραφική ανάλυση, ιστορική συγκριτική μέθοδος, ανάλυση περιεχομένου, μελέτες περίπτωσης, πειράματα, έρευνα με την βοήθεια ομάδων, mystery client, Delphi technique.

Στοιχεία Περιγραφικής και Επαγωγικής Στατιστικής. Μέτρα κεντρικής τάσης και θέσης. Μέτρα διασποράς. Μέτρα μορφής. Παρουσίαση δεδομένων στατιστικής επεξεργασίας.

Ανάλυση Δεδομένων Ποσοτικής Έρευνας και Εξαγωγή Συμπερασμάτων. Κατανομές πιθανοτήτων  Κατασκευή διαστημάτων εμπιστοσύνης. Έλεγχοι υποθέσεων. Παραμετρικοί έλεγχοι συσχέτισης. Μη παραμετρικοί έλεγχοι συσχέτισης. ANOVA Γραμμική Παλινδρόμηση.

Οδηγίες συγγραφής επιστημονικής εργασίας – και εξοικείωση με τους βιβλιομετρικούς δείκτες. Πρόγραμμα διαχείρισης βιβλιογραφίας & Λογοκλοπής.