Υποδομές

Το ΔΠΜΣ θα λειτουργήσει στις εγκαταστάσεις των συμμετεχόντων Τμημάτων: Οικονομικών Επιστημών, Δασολογίας και Φυσικού περιβάλλοντος, Γεωπονίας, Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης,  Θεολογίας και Νομικής του ΑΠΘ. Οι χώροι όπου θα γίνονται τα μαθήματα, δεν είναι ξένοι και δεν ανήκουν σε τρίτους, αλλά είναι χώροι που διαθέτουν τα συμμετέχοντα Τμήματα. Συγκεκριμένα, οι χώροι διεξαγωγής της διδασκαλίας του Δ.Π.Μ.Σ. βρίσκονται στο κτίριο της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών και της Νομικής Σχολής, όπου στεγάζονται το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών  και το Τμήμα Νομικής, στο κτίριο της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, όπου στεγάζονται το Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος και το Τμήμα Γεωπονίας, στο κτίριο της Πολυτεχνικής Σχολής, όπου στεγάζεται το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης, και στο κτίριο της Θεολογικής Σχολής, όπου στεγάζεται το Τμήμα Θεολογίας.

Για τις ανάγκες του Προγράμματος χρησιμοποιείται η υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή των συμμετεχόντων Τμημάτων σε αίθουσες διδασκαλίας, εργαστήρια, όργανα, εξοπλισμό κλπ.

Τα Τμήματα που συμμετέχουν στο Δ.Π.Μ.Σ. ανάλογα με τις εγκαταστάσεις και τις υποδομές τους, εξασφαλίζουν διευκολύνσεις σε μεταπτυχιακούς/κες φοιτητές/τριες με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, αντίστοιχες με αυτές προς τους/τις προπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες.

Για την υλοποίηση των στόχων του Δ.Π.Μ.Σ. συμβάλουν επίσης:

  • Οι βιβλιοθήκες του Α.Π.Θ.
  • Οι βιβλιοθήκες και τα εργαστήρια υπολογιστών που λειτουργούν στα  συμμετέχοντα Τμήματα
  • Οι νησίδες Η/Υ και οι αίθουσες διδασκαλίας των Τμημάτων που συμμετέχουν στο Δ.Π.Μ.Σ.