Πολιτιστικός – Θρησκευτικός Τουρισμός

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Πρόγραμμα Σπουδών/Ειδίκευση: Δ.Π.Μ.Σ. «Τουρισμός και τοπική ανάπτυξη» / 3η Ειδίκευση. Πολιτιστικός – Θρησκευτικός Τουρισμός
Διδακτική ομάδα του μαθήματος: 1. Στυλιανή Λεφάκη, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, ΑΠΘ
2. Στέλλα Κωστοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, ΑΠΘ
Συντονίστρια μαθήματος: Στυλιανή Λεφάκη, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, ΑΠΘ
Περίοδος Διδασκαλίας: Β’ εξάμηνο σπουδών
Τύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό
Κωδικός μαθήματος: Β3-M23
Πιστωτικές Μονάδες ECTS: έξι (6)

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ, ΑΣΤΙΚΟ ΤΟΠΙΟ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Πρόγραμμα Σπουδών/Ειδίκευση: Δ.Π.Μ.Σ. «Τουρισμός και τοπική ανάπτυξη» / 3η Ειδίκευση. Πολιτιστικός – Θρησκευτικός Τουρισμός
Διδακτική ομάδα του μαθήματος: 1. Ποζουκίδου Γεωργία, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης, ΑΠΘ
2. Βαγιωνά Δήμητρα, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης, ΑΠΘ
3. Τσιτσώνη Θέκλα, Καθηγήτρια, Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, ΑΠΘ
Συντονίστρια μαθήματος: Ποζουκίδου Γεωργία, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης, ΑΠΘ
Περίοδος Διδασκαλίας: Β’ εξάμηνο σπουδών
Τύπος μαθήματος: Επιλογής Υποχρεωτικό
Κωδικός μαθήματος: Β3-M24
Πιστωτικές Μονάδες ECTS: έξι (6)

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ

Πρόγραμμα Σπουδών/Ειδίκευση: Δ.Π.Μ.Σ. «Τουρισμός και τοπική ανάπτυξη» / 3η Ειδίκευση. Πολιτιστικός – Θρησκευτικός Τουρισμός
Διδακτική ομάδα του μαθήματος: 1. Καλλιακμάνης Βασίλειος, Καθηγητής, Τμήμα Θεολογίας, ΑΠΘ
2. Παπαγεωργίου Νίκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Θεολογίας
3. Μαγγιώρος Νίκος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Θεολογίας, ΑΠΘ
4. Τσιρώνης Χρήστος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Θεολογίας, ΑΠΘ
Συντονιστής μαθήματος: Τσιρώνης Χρήστος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Θεολογίας, ΑΠΘ
Περίοδος Διδασκαλίας: Β’ εξάμηνο σπουδών
Τύπος μαθήματος: Επιλογής Υποχρεωτικό
Κωδικός μαθήματος: Β3-M25
Πιστωτικές Μονάδες ECTS: έξι (6)

Σκοπός του μαθήματος
Το μάθημα αποτελεί μια εισαγωγή στη θεωρητική θεμελίωση του θρησκευτικού τουρισμού ως πεδίο διερεύνησης (μελέτης) των κοινωνικών επιστημών. Στο πλαίσιο αυτό επιχειρείται η εννοιολογική προσέγγιση του φαινομένου και ο προσδιορισμός των χαρακτηριστικών που τον εντάσσουν στις ειδικές και εναλλακτικές μορφές τουρισμού, παρουσιάζεται η ιστορική του εξέλιξη και αναλύονται οι επιμέρους κατηγοριοποιήσεις του. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην κατανόηση της διάκρισης μεταξύ θρησκευτικού τουρισμού και προσκυνήματος, καθώς και στη διασύνδεση του θρησκευτικού με τον πολιτιστικό τουρισμό και την αποσαφήνιση της έννοιας του cultural pilgrimage. Επιπρόσθετα, σκοπός του μαθήματος είναι και να παρουσιάσει στους/στις φοιτητές/τριες την προβληματική γύρω από την έννοια του δικαιώματος στο πολιτισμό και να το συσχετίσει με το δικαίωμα της ελευθερίας της λατρείας. Επιπλέον να αναδείξει τη σπουδαιότητα της προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς από το ελληνικό και διεθνές νομοθετικό πλαίσιο. Τέλος, θα παρουσιαστούν ειδικές περιπτώσεις θρησκευτικού τουρισμού στη Θεσσαλονίκη αλλά και θα διερευνηθεί η θρησκευτική εμπειρία σε άλλες πολιτισμικές και θρησκευτικές παραδόσεις.

Ενδεικτικό περιεχόμενο μαθήματος

 • Bασικές έννοιες θρησκευτικού τουρισμού (μορφές, τύποι) και προσκυνηματικών περιηγήσεων
 • Κοινωνικές, πολιτικές, οικονομικές, νομικές πτυχές του θρησκευτικού τουρισμού
 • Θρησκευτικός – προσκυνηματικός τουρισμός και αειφόρος ανάπτυξη
 • Η Θεσσαλονίκη ως κέντρο εισερχόμενου θρησκευτικού τουρισμού
 • Ανάδειξη προκλήσεων και προοπτικών του εισερχόμενου θρησκευτικού τουρισμού
 • Διασύνδεση του θρησκευτικού και προσκυνηματικού τουρισμού με μορφές τουρισμού ειδικού ενδιαφέροντος
 • Εστίαση στην αναπτυξιακή προοπτική του θρησκευτικού τουρισμού στη Θεσσαλονίκη

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΑΥΛΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Πρόγραμμα Σπουδών/Ειδίκευση: Δ.Π.Μ.Σ. «Τουρισμός και τοπική ανάπτυξη» / 3η Ειδίκευση. Πολιτιστικός – Θρησκευτικός Τουρισμός
Διδακτική ομάδα του μαθήματος: 1. Σκαλτσής Παναγιώτης, Καθηγητής, Τμήμα θεολογίας, ΑΠΘ
2. Σταμούλης Χρυσόστομος, Καθηγητής, Τμήμα θεολογίας, ΑΠΘ
3. Υφαντής Παναγιώτης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα θεολογίας, ΑΠΘ
4. Παπαγεωργίου Νίκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα θεολογίας, ΑΠΘ
5. Χατζούλη Γλυκερία, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα θεολογίας, ΑΠΘ
Συντονίστρια μαθήματος: Παπαγεωργίου Νίκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Θεολογίας, ΑΠΘ
Περίοδος Διδασκαλίας: Β’ εξάμηνο σπουδών
Τύπος μαθήματος: Επιλογής Υποχρεωτικό
Κωδικός μαθήματος: Β3-M26
Πιστωτικές Μονάδες ECTS: έξι (6)

Σκοπός του μαθήματος
Σκοπός του μαθήματος είναι να μελετήσει τα υλικά και άυλα μνημεία της θρησκευτικής κληρονομιάς ώστε, να αποτελέσουν σημείο αναφοράς για την πρσέλκυση του ενδιαφέροντος των τουριστών και την τουριστική ανάπτυξη. Η προσέγγιση αυτή του μαθήματος βασίζεται στην αυξανόμενη σημασία της θρησκευτικής και πολιτιστικής κληρονομιάς στην αναζήτηση του σύγχρονου τουρίστα, αλλά και το ρόλο της στην ανάπτυξη μιας περιοχής, τόσο σε τοπικό όσο και σε εθνικό επίπεδο. Το μάθημα εστιάζει περισσότερο στα μνημεία της ορθόδοξης πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς αποτελεί την κυρίαρχη θρησκευτική έκφραση στο ελληνικό και στο ευρύτερα ανατολικοευρωπαϊκό περιβάλλον. Γύρω από αυτά τα μνημεία εμπλέκονται ποικίλοι παράγοντες η μελέτη των οποίων είναι απαραίτητη για τη διερεύνηση του θρησκευτικού τουρισμού: θεολογία, ιστορία, αρχαιολογία, τέχνη, λατρεία. Το συγκεκριμένο μάθημα θα δώσει τη δυνατότητα στους φοιτητές να κατανοήσουν τις βασικές διαστάσεις της θρησκευτικής κληρονομιάς ώστε να την αξιοποιήσουν με κάθε επιχειρηματικό τρόπο (οργάνωση γραφείων, οργάνωση ταξιδιού, ξενάγηση).

Ενδεικτικό περιεχόμενο μαθήματος

 • Πνευματικές, θεολογικές και λατρευτικές διαστάσεις της θρησκευτικής κληρονομιάς
 • Αισθητικές και ιστορικές διαστάσεις της θρησκευτικής κληρονομιάς
 • Μνημεία θρησκευτικής κληρονομιάς: λατρευτικοί χώροι, μουσεία, ιερά αντικείμενα (εικόνες, κειμήλια, κλπ)
 • Η θρησκευτική κληρονομιά στα αστικά και περιφερειακά κέντρα
 • Θρησκευτική κληρονομιά και τουριστική ανάπτυξη

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ

Πρόγραμμα Σπουδών/Ειδίκευση: Δ.Π.Μ.Σ. «Τουρισμός και τοπική ανάπτυξη» / 3η Ειδίκευση. Πολιτιστικός – Θρησκευτικός Τουρισμός
Διδακτική ομάδα του μαθήματος: 1. Κούκουρα Δήμητρα, Καθηγήτρια, Τμήμα Θεολογίας, ΑΠΘ
2. Ευαγγέλου Ηλίας, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Θεολογίας, ΑΠΘ
3. Γκουτζιούδης Μόσχος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Θεολογίας, ΑΠΘ
Συντονιστής μαθήματος: Ευαγγέλου Ηλίας, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Θεολογίας, ΑΠΘ
Περίοδος Διδασκαλίας: Β’ εξάμηνο σπουδών
Τύπος μαθήματος: Επιλογής Υποχρεωτικό
Κωδικός μαθήματος: Β3-M27
Πιστωτικές Μονάδες ECTS: έξι (6)

Σκοπός του μαθήματος
Σκοπός του μαθήματος είναι να γνωρίσει στους φοιτητές δύο διαδρομές ιδιαίτερης πολιτιστικής, πνευματικής και θρησκευτικής αξίας, οι οποίες θεμελιώνονται στη ζωή και το έργο τριών προσώπων που σφράγισαν την ταυτότητα της Ευρώπης και των λαών της. Τα πρόσωπα και οι αντίστοιχες διαδρομές τους που θα μελετηθούν και θα αναπτυχθούν στην πορεία του μαθήματος αφορούν τον Απόστολο των εθνών Παύλο και τους αγίους τους φωτιστές των Σλάβων, Κύριλλο και Μεθόδιο.

Μέσα από την εξέταση των διαφόρων πτυχών του βίου τους και των διαδρομών που ακολούθησαν οι φοιτητές θα μπορέσουν να κατανοήσουν όχι μόνο την επίδραση και τη σημασία τους για τη διαμόρφωση της σύγχρονης Ευρώπης αλλά παράλληλα θα μπορέσουν να αξιοποιήσουν τις διαδρομές αυτές με το πλούσιο πνευματικό, πολιτιστικό αλλά και εκκλησιαστικό περιεχόμενο για να τις εντάξουν στην προοπτική του προσκυνηματικού και θρησκευτικού τουρισμού με στόχο να συμβάλουν μέσα από αυτόν στην προσέγγιση των λαών και την κατανόηση των ιδιαίτερων παραδόσεων που συνθέτουν την ταυτότητα της Ευρώπης.

Ενδεικτικό περιεχόμενο μαθήματος

 • Βασικές γνώσεις για τη ζωή και τη δράση του Αποστόλου Παύλου και των Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου
 • Οι διαδρομές πολιτιστικού, πνευματικού και εκκλησιαστικού ενδιαφέροντος που χαράσσουν η ζωή και το έργο τους
 • Οι βασικοί σταθμοί των παραπάνω διαδρομών ως φορείς της κληρονομιάς του Αποστόλου Παύλου και των Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου
 • Αξιοποίηση των παραπάνω διαδρομών για τις ανάγκες του θρησκευτικού και προσκυνηματικού τουρισμού
 • Αξιοποίηση των παραπάνω διαδρομών ως προτύπων για τη ανάδειξη και αξιοποίηση και άλλων προσώπων ανάλογου πολιτιστικού, πνευματικού ή εκκλησιαστικού κύρους και των ανάλογων διαδρομών που χαράσσει η δράση τους

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Πρόγραμμα Σπουδών/Ειδίκευση: Δ.Π.Μ.Σ. «Τουρισμός και τοπική ανάπτυξη» / 3η Ειδίκευση. Πολιτιστικός – Θρησκευτικός Τουρισμός
Διδακτική ομάδα του μαθήματος: 1. Παπαγεωργίου Νίκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Θεολογίας, ΑΠΘ
2. Τσιρώνης Χρήστος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Θεολογίας, ΑΠΘ
3. Γριτζάς Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης, ΑΠΘ
4. Δρ. Σμαράγδα Ζαγκότση
Συντονιστής μαθήματος: Τσιρώνης Χρήστος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Θεολογίας, ΑΠΘ
Περίοδος Διδασκαλίας: Β’ εξάμηνο σπουδών
Τύπος μαθήματος: Επιλογής Υποχρεωτικό
Κωδικός μαθήματος: Β3-M28
Πιστωτικές Μονάδες ECTS: έξι (6)

Σκοπός του μαθήματος
Σκοπός του μαθήματος είναι η ανάλυση των θεμελιωδών κοινωνιολογικών εννοιών και θεωριών που σχετίζονται με τον τουρισμό και τα ταξίδια και διαμορφώνουν το πλαίσιο ερμηνείας και κατανόησης των σύγχρονων διαστάσεων του τουριστικού φαινομένου. Αναλύοντας τα χαρακτηριστικά και τα κίνητρα του τουρίστα ως ιδεοτύπου επιχειρείται η κατανόηση της συμπεριφοράς του σε όλα τα στάδια του τουριστικού ταξιδιού και βάσει αυτών η κατασκευή τυπολογιών και η συσχέτιση τους με τα στάδια και τα μοντέλα τουριστικής ανάπτυξης. Οι αλλαγές που επιφέρει η τουριστική ανάπτυξη στα χαρακτηριστικά και τους παράγοντες διαμόρφωσης των κοινωνικών δομών καθώς και οι προκαλούμενες αναδιατάξεις στις παραγωγικές δραστηριότητες με κυρίαρχες αυτές που συνδέονται με την παροχή τουριστικών υπηρεσιών συμβάλλουν στην καλύτερη κατανόηση του μετασχηματισμού της κοινωνίας του τόπου υποδοχής. Ο μετασχηματισμός αυτός και οι αλλοιώσεις που επέφερε ο μαζικός τουρισμός στις τοπικές κοινωνίες, οδήγησε στην αναζήτηση εναλλακτικών μορφών ανάπτυξης που σέβονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κοινωνικού περιβάλλοντος του τόπου υποδοχής, προσφέροντας ταυτόχρονα μια αυθεντική εμπειρία συνύπαρξης τουριστών και ντόπιων. Η αναζήτηση αυθεντικών εμπειριών και η ηθική στον τουρισμό αποτελούν σύγχρονα καίρια θέματα μελέτης της κοινωνιολογίας του τουρισμού.

Ενδεικτικό περιεχόμενο μαθήματος

 • Βασικές έννοιες κοινωνιολογία τουρισμού
 • Ιστορικές φάσεις εμφάνισης και ανάπτυξης του τουρισμού
 • Κίνητρα ταξιδιών, παράγοντες διαμόρφωσης χαρακτηριστικών σύγχρονων τουριστών και συγκρότηση τυπολογιών
 • Στάδια τουριστικής ανάπτυξης και εμφάνιση διακριτών τύπων τουριστών
 • Πλαίσιο συνύπαρξης τουριστών-ντόπιων και παράλληλες επιρροές των δυο ομάδων
 • Οι τρόποι που η ΚΑΛΟ μπορεί να συμβάλλει στην εγκαθίδρυση και συντήρησή των κοινών ενός τόπου (φυσικών, πολιτιστικών, τεχνολογικών κλπ), τα οποία μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για την ανάπτυξη ενός βιώσιμου τουρισμού
 • Επιρροές του τοπικού πολιτισμικού περιβάλλοντος από τον τουρισμό
 • Η δυνατότητα διάχυσης των ωφελειών σε ευρύτερα σύνολα συμβάλλοντας στην τοπική ανάπτυξη, καθώς και στη δυνατότητα μέσω του τουρισμού ανάπτυξης και άλλων κοινωνικών επιχειρήσεων σε όλους τους τομείς παραγωγής
 • Η διάσταση της ηθικής στον σύγχρονο τουρισμό
 • Ο ρόλος της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας (ΚΑΛΟ) στην ανάδειξη της συνεργασίας και του κοινωνικού κεφαλαίου ως κρίσιμων πόρων για την ανάπτυξη του τουρισμού, καθώς και στη συμπερίληψη ευάλωτων και άλλων κοινωνικών ομάδων που δεν αποτελούν τους τυπικούς οικονομικούς δρώντες

ΟΙΝΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

Πρόγραμμα Σπουδών/Ειδίκευση: Δ.Π.Μ.Σ. «Τουρισμός και τοπική ανάπτυξη» / 3η Ειδίκευση. Πολιτιστικός – Θρησκευτικός Τουρισμός
Διδακτική ομάδα του μαθήματος: Δρ. Μαρία Αλεμπάκη, Εκλεγμένη Ερευνήτρια, Ινστιτούτο Αγροτικής Οικονομίας και Κοινωνιολογίας, ΕΛΓΟ Δήμητρα
Συντονίστρια μαθήματος: Δρ. Μαρία Αλεμπάκη, Εκλεγμένη Ερευνήτρια, Ινστιτούτο Αγροτικής Οικονομίας και Κοινωνιολογίας, ΕΛΓΟ Δήμητρα
Περίοδος Διδασκαλίας: Β’ εξάμηνο σπουδών
Τύπος μαθήματος: Επιλογής Υποχρεωτικό
Κωδικός μαθήματος: Β3-M29
Πιστωτικές Μονάδες ECTS: έξι (6)

Σκοπός του μαθήματος
Βασικός σκοπός του μαθήματος είναι να καταστήσει τους φοιτητές ικανούς να κατανοήσουν εννοιολογικό περιεχόμενο, τη φιλοσοφία και τις επιμέρους διαστάσεις του οινοτουρισμού, συνδυάζοντας τη θεωρητική γνώση με την αναπτυξιακή πράξη. Κατ’ επέκταση, το μάθημα επιδιώκει να παρέχει στους φοιτητές τα θεωρητικά και εμπειρικά εργαλεία που απαιτούνται για τη διάγνωση των δυνατοτήτων, την οργάνωση και διαχείριση μιας οινοτουριστικής επιχείρησης, καθώς και για το στρατηγικό σχεδιασμό της ανάπτυξης ενός οινοτουριστικού προορισμού.

Ενδεικτικό περιεχόμενο μαθήματος
Ο οινοτουρισμός συνιστά μορφή τουρισμού ειδικών ενδιαφερόντων, η οποία σχετίζεται με «την επίσκεψη σε οινοποιεία, αμπελώνες, εκθέσεις οίνου, οινικά φεστιβάλ και συναφείς εκδηλώσεις, με τη γευσιγνωσία και την αγορά οίνου ή αμπελοοινικών προϊόντων στον τόπο παραγωγής, καθώς και με το σχεδιασμό και την παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας και εμπειριών αναψυχής, επιμόρφωσης ή πολιτισμού με κεντρικό άξονα τον οίνο». Από τα μέσα της δεκαετίας του 1990, ο οινοτουρισμός αναπτύσσεται δυναμικά σε διάφορες χώρες της Ευρώπης, αλλά και του επονομαζόμενου «Νέου Κόσμου», επιφέροντας πολλαπλά οφέλη που εκτείνονται πέρα από το αυστηρά επιχειρησιακό πλαίσιο. Ειδικότερα, εκτός από τη δυνατότητα για απευθείας διάθεση της παραγωγής, την οποία παρέχει στους οινοποιούς, ο οινοτουρισμός αποτελεί ταυτόχρονα και μια ευκαιρία για εκπαίδευση των καταναλωτών σε σχέση με το αμπελοοοινικό γίγνεσθαι. Στις θετικές επιδράσεις του οινοτουρισμού συμπεριλαμβάνονται επίσης και η δημιουργία επενδύσεων, η ενίσχυση της απασχόλησης στις περιοχές υποδοχής και η διατήρηση του κοινωνικού ιστού της υπαίθρου.

Η πολυπλοκότητα της φύσης του οινοτουρισμού, τόσο ως πεδίου επιστημονικής έρευνας όσο και ως αντικειμένου πρακτικής ενασχόλησης, επιτάσσει την αναγκαιότητα για μια πολυπρισματική προσέγγισή του. Ως εκ τούτου, ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα διδασκαλίας θα πρέπει να θέτει τις θεωρητικές και πρακτικές βάσεις για την κατανόηση του οινοτουρισμού, τόσο από την πλευρά της Προσφοράς (ο οινοτουρισμός ως στρατηγική τουριστικής ανάπτυξης ή ως ευκαιρία marketing) όσο και από αυτή της Ζήτησης (ο οινοτουρισμός ως μορφή τουριστικής συμπεριφοράς). Σε αυτό το πλαίσιο, το προτεινόμενο σχεδιάγραμμα διδασκαλίας επιδιώκει μια ολιστική θεώρηση του οινοτουρισμού ως πεδίου διεπιστημονικής έρευνας, προβλέποντας παράλληλα και την εξοικείωση των φοιτητών/φοιτητριών με εμπειρικές-πρακτικές διαστάσεις του φαινομένου, μέσω του συνδυασμού εκπαιδευτικών τεχνικών και δραστηριοτήτων.

ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ – ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ

Πρόγραμμα Σπουδών/Ειδίκευση: Δ.Π.Μ.Σ. «Τουρισμός και τοπική ανάπτυξη» / 3η Ειδίκευση. Πολιτιστικός – Θρησκευτικός Τουρισμός
Διδακτική ομάδα του μαθήματος: Δρ. Χαρίτα Βλάχου, PhD Agricultural Economics, ΑΠΘ
Συντονίστρια μαθήματος: Δρ. Χαρίτα Βλάχου, PhD Agricultural Economics, ΑΠΘ
Περίοδος Διδασκαλίας: Β’ εξάμηνο σπουδών
Τύπος μαθήματος: Επιλογής Υποχρεωτικό
Κωδικός μαθήματος: Β3-M30
Πιστωτικές Μονάδες ECTS: έξι (6)

Σκοπός του μαθήματος
Το μάθημα “Τουρισμός Γαστρονομίας & Αγροδιατροφή” έχει βασικό σκοπό την εξοικείωση των φοιτητών με θεωρητικές γνώσεις και εμπειρική εφαρμογή όλων των διαστάσεων του τουρισμού γαστρονομίας και της αγροδιατροφής. Μέσα από τις ενότητες που θα αναπτυχθούν οι φοιτητές θα γνωρίζουν εννοιολογικές προσεγγίσεις, διεθνείς ορολογίες, θεωρητικά μοντέλα του τουρισμού γαστρονομίας, θα αναγνωρίζουν ευκαιρίες και τρόπους ανάδειξης των τοπικών προϊόντων αγροδιατροφής αλλά και της γαστρονομίας, καθώς και θα είναι σε θέση να σχεδιάζουν, οργανώνουν και συνθέτουν πολυθεματικές σχετικές δράσεις. Η βιωματική εμπειρία των φοιτητών με αυτές τις ειδικές μορφές τουρισμού, τόσο από την πλευρά του τουρίστα, όσο και του διοργανωτή, θα τους δώσει μια πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση του αντικειμένου που επέλεξαν να παρακολουθήσουν.

Ενδεικτικό περιεχόμενο μαθήματος

 • Εννοιολογικές Προσεγγίσεις και διαφοροποιήσεις Τουρισμού Γαστρονομίας (Gastronomy Tourism, Culinary Tourism), Τουρισμού Τροφίμων (Food Tourism)
 • Τα χαρακτηριστικά του Τουρισμού Γαστρονομίας
 • Η Γαστρονομία στην Ελλάδα και την Ευρώπη
 • Το προφίλ των τουριστών γαστρονομίας
 • Το φαγητό και η γαστρονομία ως στοιχεία στρατηγικής τοπικής καινοτομίας
 • Οφέλη και μειονεκτήματα του τουρισμού γαστρονομίας
 • Παραδείγματα σχεδίων προώθησης τουρισμού γαστρονομίας (Το Ελληνικό Πρωϊνό, Μακεδονική Κουζίνα, κλπ.)
 • Η έντυπη & Διαδικτυακή προώθηση της Γαστρονομίας (Food write, food journalism, blogging, web pages, περιοδικά γαστρονομίας, κριτικές εστιατορίων, κλπ.)
 • Η γαστρονομία ως οδηγός branding προορισμού
 • Η αλυσίδα αξίας του τουρισμού γαστρονομίας
 • Η αγροδιατροφή και ο τουρισμός
 • Η αγροδιατροφή στην “Έξυπνη Εξειδίκευση”
 • Σύνταξη στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδίου για την ανάπτυξη θεματικού τουρισμού (γαστρονομικού)