Τουρισμός και Περιφερειακή Ανάπτυξη
Περιβάλλον και Αειφόρος Τουρισμός
Πολιτιστικός - Θρησκευτικός Τουρισμός
{"visible_panels":"3","width":"2100","height":"560","orientation":"horizontal","panel_distance":"0","max_openedaccordion_size":"80%","open_panel_on":"hover","shadow":"true","autoplay":"false","mouse_wheel":"false"}

1Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι, μετά την ανακοίνωση της Πρυτανείας του ΑΠΘ ότι "την Παρασκευή 14.12.2018, ενόψει προγραμματισμένων συγκεντρώσεων και πορειών στο κέντρο της πόλης λόγω της ομιλίας του Πρωθυπουργού στο Παλέ ντε Σπορ, δεν θα πραγματοποιηθούν εκπαιδευτικές λειτουργίες στα κτίρια της κεντρικής Πανεπιστημιούπολης μετά τις 17:00 το απόγευμα", τα προγραμματισμένα για σήμερα το απόγευμα μαθήματα του ΔΠΜΣ "Τουρισμός και Τοπική ανάπτυξη" ΔΕΝ θα διεξαχθούν. Η αναπλήρωση του μαθήματος "ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ:_ΟΚΟΝΟΜΙΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ" θα γίνει αύριο Σάββατο 15.00-17.00, αύριο τα μαθήματα θα διεξαχθούν κανονικά. Η αναπλήρωση του μαθήματος "ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ" θα γίνει την επόμενη Παρασκευή 21.12.2018 20.00-22.00.

2Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι, μετά την ανακοίνωση της Πρυτανείας του ΑΠΘ ότι "την Παρασκευή 14.12.2018, ενόψει προγραμματισμένων συγκεντρώσεων και πορειών στο κέντρο της πόλης λόγω της ομιλίας του Πρωθυπουργού στο Παλέ ντε Σπορ, δεν θα πραγματοποιηθούν εκπαιδευτικές λειτουργίες στα κτίρια της κεντρικής Πανεπιστημιούπολης μετά τις 17:00 το απόγευμα", το προγραμματισμένο για σήμερα Ενημερωτικό Σεμινάριο "European PhD Hub Seminar" στο ΚΕΔΕΑ στις 17.00 αναβάλλεται. Θα σας ενημερώσουμε για τη νέα ημερομηνία της εκδήλωσης.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι τα αποτελέσματα επιλογής των φοιτητών/τριών στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Τουρισμός και Τοπική Ανάπτυξη» για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ.

Θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα των ανακοινώσεων.

Την Παρασκευή 19/10/2018 στο TV100 Thessaloniki στην εκπομπή ΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ Tv100 στις 9:20 π.μ., θα είναι προσκεκλημένη η Διευθύντρια του ΔΠΜΣ "Τουρισμός και Τοπική Ανάπτυξη" και Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Διεπιστημονικού Κέντρου Τουρισμού του Δρόμου του Μεταξιού, Στέλλα Κωστοπούλου, για να μιλήσει για τις Σπουδές τουρισμού στο ΑΠΘ.

Την Τρίτη 18 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 16:30 στην εκπομπή της ΕΤ3 "ΜΕ ΤΟ ΤΡΙΑ", έγινε η παρουσίαση του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών "Τουρισμός και Τοπική Ανάπτυξη" από την Διευθύντρια του ΔΠΜΣ κα Στέλλα Κωστοπούλου, Αν. Καθηγήτρια του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Δ.Π.Μ.Σ. Τουρισμός και Τοπική Ανάπτυξη

Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα του Δ.Π.Μ.Σ. Τουρισμός και Τοπική Ανάπτυξη των τμημάτων:

 • Οικονομικών Επιστημών (επισπεύδον Τμήμα)
 • Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
 • Γεωπονίας
 • Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης
 • Θεολογίας
 • Νομικής

Σκοπός του προγράμματος

Η παροχή υψηλού επιπέδου εξειδικευμένης γνώσης, η προώθηση της έρευνας και η κατάρτιση στελεχών και επιστημόνων υψηλού επιπέδου, ικανών να κατανοούν τη διεπιστημονική προσέγγιση του τουρισμού, να παρακολουθούν τις εξέλίξεις που επιφέρει η τεχνολογία στον κλάδο του τουρισμού, να μετατρέπουν την καινοτομία σε επιχειρηματικότητα, και να συμβάλλουν στην έρευνα σε θεωρητικές και εφαρμοσμένες περιοχές του επιστημονικού πεδίου του τουρισμού.

Οι απόφοιτοι του Δ.Π.Μ.Σ. θα αποτελέσουν το στελεχιακό δυναμικό που μπορεί να απασχοληθεί σε θέματα τουρισμού και τοπικής ανάπτυξης, και ειδικότερα στα πεδία της οικονομίας και της περιφερειακής ανάπτυξης, της χωροταξίας και του δικαίου, της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας, του περιβάλλοντος και της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης, και της διαχείρισης της πολιτιστικής – θρησκευτικής κληρονομιάς.  Οι απόφοιτοι του Δ.Π.Μ.Σ. θα ανταποκρίνονται κατά τον καλύτερο τρόπο στις ανάγκες τόσο των τουριστικών επιχειρήσεων, όσο και των φορέων σχεδιασμού και διοίκησης του τουρισμού στον ελληνικό και διεθνή χώρο.

Δίδακτρα*

2.900€

3 ισόποσες δόσεις στην αρχή κάθε 6μήνου

Τόπος & Χρόνος Διεξαγωγής

Κτιριακές εγκαταστάσεις του Α.Π.Θ., Παρασκευή απόγευμα και Σάββατο

Υποψήφιοι

Κατηγορίες υποψηφίων που μπορούν να γίνουν δεκτοί για την παρακολούθηση του Δ.Π.Μ.Σ. "Τουρισμός και Τοπική Ανάπτυξη" είναι:

 • Κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών όλων των Τμημάτων των Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
 • Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και τελειόφοιτοι προπτυχιακοί φοιτητές/τριες, βάσει πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας, από το οποίο θα προκύπτει η δυνατότητα τους να αποκτήσουν τον τίτλο σπουδών τους μέχρι τη λήξη της περιόδου εγγραφών στο Δ.Π.Μ.Σ.

Ο αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. κατ’ έτος ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε πενήντα (50) μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες.

Κριτήρια Επιλογής

Ομαδοποιούνται σε 9 παραμέτρους:

 • Βαθμός Πτυχίου
 • Βαθμολογία στα μαθήματα (σχετικά με το Δ.Π.Μ.Σ.)
 • Ερευνητική Εμπειρία
 • Επαγγελματική Εμπειρία
 • Διακρίσεις Σπουδών
 • Συνέντευξη
 • Συστατικές Επιστολές
 • Επαρκής γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • 2η Ξένη Γλώσσα

* Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης, οι μεταπτυχιακοί/κες φοιτητές/τριες των οποίων:

 • - το εισόδημα (ατομικό ή οικογενειακό) δεν υπερβαίνει το μεν ατομικό το εκατό τοις εκατό (100%),
 • - το δε οικογενειακό το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του εθνικού διάμεσου ισοδύναμου εισοδήματος.

Το ποσοστό των απαλλασσόμενων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών ορίζεται σε τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών που εισάγονται στο Δ.Π.Μ.Σ. Υπουργική Απόφαση

Εκδηλώσεις

Οκτ 17

Εναρκτήρια Ενημερωτική Εκδήλωση

Αμφιθέατρο Ι του Κέντρου Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων Α.Π.Θ. 17:00