Μέλη ΕΕΔΙΠ των συμμετεχόντων Τμημάτων

Δρ. Ελευθερία Σκουφά

Σύντομο Βιογραφικό
Η Δρ. Ελευθερία Σκουφά είναι μέλος ΕΔΙΠ του Τομέα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Φυσικών Πόρων του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ. Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. (1990) και κάτοχος Διδακτορικού διπλώματος του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (2003) με ειδίκευση στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Είναι μέλος ΕΔΙΠ του Τομέα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Φυσικών Πόρων του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ. (2004-σήμερα) και μέλος ΕΔΤΠ, ΕΤΕΠ του Τομέα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Φυσικών Πόρων του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ. (1990-2004). Έχει αριθμό δημοσιεύσεων σε εθνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια και έχει συμμετάσχει επίσης σε ερευνητικά προγράμματα. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα αφορούν την Περιβαλλοντική Αγωγή, Ενημέρωση και Επικοινωνία, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Περιβαλλοντική Ηθική, Περιβαλλοντική Ψυχολογία, Περιβαλλοντική Κοινωνιολογία.

Δρ. Μαριάνθη Τσακαλδήμη

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2310 992325
Email: marian@for.auth.gr
Σύνδεσμοι: Βιογραφικό

Σύντομο Βιογραφικό
Η Δρ. Μαριάνθη Τσακαλδήμη είναι μέλος ΕΔΙΠ στο Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν: Οικολογία, Προστατευόμενες Περιοχές, Βιοποικιλότητα- Οικότοποι, Δασοκομία, Αστικό Πράσινο, Διαμόρφωση Τοπίου, Αποκατάσταση Υποβαθμισμένων Μεσογειακών Οικοσυστημάτων, Φυσική και Τεχνητή Αναγέννηση Δασικών Οικοσυστημάτων, Παραγωγή Φυτών στα φυτώρια. Διδάσκει τα εργαστήρια: Δασική Οικολογία, Προστατευόμενες Περιοχές, Διαμόρφωση Δασικού Τοπίου, Φυτώρια-Αναδασώσεις, Εφαρμοσμένη Δασοκομία, Δασοκομία των Πόλεων και συνεπικουρεί στην εκπόνηση-επιστημονική καθοδήγηση Πτυχιακών, Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Διατριβών. Στο παρελθόν (2001-2005) έχει διδάξει σχετικά μαθήματα ως Επίκουρη Καθηγήτρια, με σύμβαση ορισμένου χρόνου, στα Τμήματα Δασοπονίας και Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Ξύλου και Επίπλου των ΤΕΙ Καβάλας και Λάρισας, και ως Λέκτορας στο Εργαστήριο Δασοκομίας, Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/80. Έχει δημοσιεύσει πάνω από 70 επιστημονικές εργασίες σε έγκριτα διεθνή περιοδικά και σε πρακτικά διεθνών και εθνικών συνεδρίων. Έχει συμμετάσχει στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση 20 ερευνητικών προγραμμάτων. Είναι κριτής σε είκοσι ένα (21) Διεθνή Έγκριτα Επιστημονικά Περιοδικά. Για το δημοσιευμένο έργο της υπάρχουν πάνω από 400 ετερο-αναφορές στη Διεθνή Βιβλιογραφία. Είναι συντακτική επιτροπή (AssociateEditor) του διεθνούς επιστημονικού περιοδικού REFORESTA. Είναι μέλος πολλών επιστημονικών οργανισμών.