Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης

Δρ. Αθηνά Γιαννακού

Βαθμίδα: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Σύντομο Βιογραφικό
H Δρ. Αθηνά Γιαννακού (Αρχιτέκτων Α.Π.Θ., ΜSc Regional and Urban Planning και PhD London Sschool of Economics) είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πολεοδομικής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης στο Τμήμα Χωροταξίας και Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής Α.Π.Θ..

Διδάσκει στο ΤΜΧΑ όλα τα μαθήματα και εργαστήρια του πολεοδομικού σχεδιασμού. Διδάσκει επίσης στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Βιώσιμη Ανάπτυξη και Περιβάλλον του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ. το μάθημα Περιβαλλοντικές Συνιστώσες του Χωρικού Σχεδιασμού, είναι επιβλέπουσα διδακτορικών διατριβών, ενώ έχει δώσει πολλές διαλέξεις ως προσκεκλημένη σε άλλα μεταπτυχιακά προγράμματα του Α.Π.Θ. και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Είναι συν-συγγραφέας τεσσάρων βιβλίων (ένα εκ των οποίων σε δύο εκδόσεις), ανάμεσα στα οποία τα πρόσφατα βιβλία Πόλη και Πολεοδομικές Πρακτικές για τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη, 2η αναθεωρημένη έκδοση (Κριτική 2014) και Βιώσιμες Πόλεις: Προσαρμογή και Ανθεκτικότητα σε Περιόδους Κρίσης (Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα 2015).

Έχει δημοσιεύσει πάνω από 50 άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά, πρακτικά συνεδρίων και συλλογικούς τόμους, έχει συγγράψει πάνω από 50 εργασίες σε διεθνή και εθνικά συνέδρια και επιστημονικές συναντήσεις και περισσότερες από 30 επιστημονικές εκθέσεις ερευνητικών και άλλων επιστημονικών προγραμμάτων έχοντας συμμετάσχει σε πολλά διεθνή και ελληνικά ερευνητικά προγράμματα.

Διετέλεσε επικεφαλής μελετήτρια ενός πολύ μεγάλου αριθμού (περισσότερο από 100) χωροταξικών και πολεοδομικών σχεδίων, μελετών χωρικής ανάπτυξης και περιβαλλοντικών μελετών και έχει βραβευθεί σε διαγωνισμούς για σημαντικές μελέτες πολεοδομικού σχεδιασμού.

Τα ενδιαφέροντά της εστιάζονται στα αντικείμενα: Πολεοδομικός και χωροταξικός σχεδιασμός / αστική ανάπτυξη και πολεοδομική πολιτική / πολιτικές αστικής αναγέννησης / Ευρωπαϊκά συστήματα χωρικού σχεδιασμού / πόλεις και κρίση / σχεδιασμός, βιώσιμη αστική ανάπτυξη και κλιματική αλλαγή / μεταφορές και αστική-χωρική ανάπτυξη.

Δρ. Απόστολος Παπαγιαννάκης

Βαθμίδα: Επίκουρος Καθηγητής
Τηλέφωνα Επικοινωνίας: Τηλ: 2310995584, Φαξ: 2310994220
Email: apa@plandevel.auth.gr
Σύνδεσμοι: Βιογραφικό

Σύντομο Βιογραφικό
Απόστολος Παπαγιαννάκης; Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης Α.Π.Θ. με γνωστικό αντικείμενο «Σχεδιασμός Δικτύων και Μεταφορών». Έχει αναπτύξει εκπαιδευτική, ερευνητική και μελετητική δραστηριότητα στη Ελλάδα και στη Γαλλία με έμφαση στη διεπιστημονική προσέγγιση. Απέκτησε Διδακτορικό Δίπλωμα στο «Σχεδιασμό των Μεταφορών» από το Εθνικό Αγρονομικό Ινστιτούτο Γαλλίας (Institut National Agronomique de Paris-Ι.Ν.Α.). Είναι πτυχιούχος Εφαρμοσμένων Μαθηματικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος στην Εφαρμοσμένη Στατιστική (D.E.A. des Statistiques Appliquées, I.N.A.-Université Paris XI.). Κατέχει επίσης Μεταδιδακτορική ειδίκευση σε Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων και Πολυκριτηριακής Ανάλυσης (Post-Doctorat, Université Paris IX).

Εργάστηκε στη Γαλλία για πάνω από δέκα έτη ως ερευνητής στον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Παρισίων (R.A.T.P.), στο Ινστιτούτο Χωροταξίας και Πολεοδομίας της Περιφέρειας Παρισίων (I.A.U.R.I.F.) και στο Εθνικό Κέντρο Επιστημονικής Έρευνας Γαλλίας (C.N.R.S.) στο πλαίσιο μελετών και ερευνητικών προγραμμάτων που αφορούν το στρατηγικό σχεδιασμό και την ανάπτυξη των δημοσίων συγκοινωνιών. Εργάστηκε στη Θεσσαλονίκη για μια δεκαετία ως επιστημονικός συνεργάτης είτε στο ιδιωτικό τομέα, είτε στο Συμβούλιο Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης και συμμετείχε στην εκπόνηση και επίβλεψη μελετών και ευρωπαϊκών ερευνητικών έργων στο τομέα του σχεδιασμού, της οργάνωσης και διαχείρισης πολυτροπικών συστημάτων μεταφορών.

Συνολικά, έχει συμμετάσχει σε 40 μελέτες και ερευνητικά έργα και έχει δημοσιεύσει άνω των 30 επιστημονικών εργασιών κατόπιν κρίσης στους τομείς εξειδίκευσής του (άρθρα σε περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων, μονογραφίες, κεφάλαια σε βιβλία), οι οποίοι εστιάζουν στη βιώσιμη αστική κινητικότητα, στον ενιαίο χωρικό και συγκοινωνιακό σχεδιασμό, στις δημόσιες αστικές συγκοινωνίες, στην ανάλυση των συστημάτων μεταφορών, στα μοντέλα πρόβλεψης της ζήτησης μεταφορών, στην αλληλεπίδραση δικτύων μεταφορών και χρήσεων γης, στην αξιολόγηση συγκοινωνιακών έργων και υποδομών, στην πολυκριτήρια ανάλυση και υποστήριξη αποφάσεων στις μεταφορές.

Την τελευταία δεκαπενταετία έχει διδάξει σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο σε διάφορα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα (ΑΠΘ, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, ΤΕΙ Σερρών). Διετέλεσε μέλος σε επιστημονικές επιτροπές διεθνών και ελληνικών επιστημονικών συνεδρίων και κριτής περιοδικών. Τέλος, είναι μέλος του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων και της Επιτροπής Ολοκληρωμένης Περιβαλλοντικής Διαχείρισης του ΑΠΘ.

Δρ. Γεωργία Ποζουκίδου

Βαθμίδα: Επίκουρη Καθηγήτρια
Τηλέφωνα Επικοινωνίας: Τηλ. 2310995444
Email: gpozoukid@plandevel.auth.gr
Σύνδεσμοι: Βιογραφικό

Σύντομο Βιογραφικό
Η Δρ. Γεωργία Ποζουκίδου είναι Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης του Α.Π.Θ. με γνωστικό αντικείμενο «Πολεοδομική Οργάνωση: πολιτικές και μοντέλα χρήσεων γης». Είναι Πολεοδόμος-Χωροτάκτης Μηχανικός του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και έχει αποκτήσει δίπλωμα μεταπτυχιακών (MSc in City and Regional Planning) και διδακτορικών σπουδών (Ph.D. in City Planning) από School of Design, του University of Pennsylvania, USA. Έχει αναπτύξει επαγγελματική, ερευνητική και εκπαιδευτική δραστηριότητα στην Ελλάδα και στις Η.Π.Α. Κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής ενασχόλησης στις ΗΠΑ έχει διακριθεί για τη συμβολή των γυναικών στην επιστήμη του χωρικού σχεδιασμού.

Τα ενδιαφέροντα της εστιάζονται στη χωρική ανάπτυξη και το σχεδιασμό με έμφαση στα μοντέλα χωρικής οργάνωσης και στη χρήση ποσοτικών μεθόδων για την κατανόηση των αλληλεπιδράσεων χρήσεων γης και συστημάτων μεταφορών. Επίσης ασχολείται με θέματα αστικής ανάπτυξης και την επίδραση της στο μητροπολιτικό χώρο καθώς και με τη χρήση των αστικών μοντέλων ως συστήματα υποστήριξης χωρικού σχεδιασμού και λήψης αποφάσεων. Ως στέλεχος της δημόσιας διοίκησης έχει ασχοληθεί με θέματα προστασίας και διαχείρισης της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς και του τοπίου.

Έχει δημοσιεύσει πάνω από 30 επιστημονικές εργασίες, σε έγκριτα διεθνή και ελληνικά περιοδικά και σε πρακτικά συνεδρίων, καθώς επίσης μονογραφίες, κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους και εκθέσεις ερευνητικών προγραμμάτων. Έχει συμμετάσχει με εισηγήσεις σε περισσότερα από 40 συνέδρια διεθνή και εθνικά συνέδρια. Διδάσκει το μάθημα «Σχεδιασμός χρήσεων γης για βιώσιμες και ανθεκτικές πόλεις» στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης καθώς και το μάθημα «Ανθεκτικότητα, αειφορία και προστασία ιστορικών συνόλων: νέες τάσεις και σύγχρονες πρακτικές» στο Δ.Π.Μ.Σ. της Πολυτεχνικής Σχολής «Προστασία, Συντήρηση και Αποκατάσταση Μνημείων Πολιτισμού». Είναι co-editor του περιοδικού International Journal of Real Estate and Land Planning και μέλος συντακτικής επιτροπής σε πολλά έγκριτα επιστημονικά περιοδικά.

Δρ. Γιώργος Γριτζάς

Βαθμίδα: Επίκουρος Καθηγητής

Σύντομο Βιογραφικό
Ο Δρ. Γιώργος Γριτζάς είναι Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο «Γεωγραφική Ανάλυση και Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία για τη Χωρική Ανάπτυξη» στο Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης, της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.). Επίσης, είναι μέλος της Ακαδημαϊκής Επιτροπής Εποπτείας του ΠΜΣ του ΕΑΠ “Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία”.

Στο Α.Π.Θ. διδάσκει σε μεταπτυχιακό επίπεδο το μάθημα «Χώρος και Οικονομία» στο ΠΜΣ «Τεχνικές και μέθοδοι στην ανάλυση, σχεδιασμό και διαχείριση του χώρου (Κατεύθυνση: Οργάνωση και Διαχείριση Πόρων και Έργων Ανάπτυξης)». Σε προπτυχιακό επίπεδο διδάσκει τα μαθήματα (α) «Γεωγραφία και Κοινωνική-Αλληλέγγυα Οικονομία» (β) «Εναλλακτικές προσεγγίσεις και πολιτικές χωρικής ανάπτυξης» (γ) «Γεωγραφία και ζητήματα Ανάπτυξης / Σχεδιασμού» και (δ) «Προγραμματισμός αστικής και περιφερειακής ανάπτυξης». Παράλληλα είναι κύριος επιβλέπων διδακτορικών διατριβών, μεταπτυχιακών και προπτυχιακών διπλωματικών εργασιών.

Είναι κριτής στα περιοδικά «Urban Studies», «disP – The Planning Review» και Organization Studies. Είναι ιδρυτικό μέλος της ερευνητικής ομάδας «για τα Κοινά και την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία» https://commonsseauth.wordpress.com/ η οποία οργάνωσε το 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τα Κοινά και την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία (στο Α.Π.Θ. στις 4-7 Μαΐου 2017).

Διετέλεσε μέλος σε επιστημονικές επιτροπές συνεδρίων. Τα ενδιαφέροντά του εστιάζονται στα αντικείμενα: Γεωγραφία, Χωρική ανάπτυξη, Κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία, Ποικίλες οικονομίες, Εναλλακτικοί οικονομικοί και πολιτικοί χώροι, Κοινά.

Δρ. Δήμητρα Βαγιωνά

Βαθμίδα: Επίκουρη Καθηγήτρια

Σύντομο Βιογραφικό
Η Δρ. Δήμητρα Βαγιωνά είναι Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ. με γνωστικό αντικείμενο Βιώσιμη Ανάπτυξη και Διαχείριση Έργων και Περιβάλλοντος. Είναι απόφοιτος και διδάκτορας του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ..

Η ερευνητική και εκπαιδευτική της δραστηριότητα εστιάζεται στην εφαρμογή των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης στις διάφορες κλίμακες σχεδιασμού, στην αξιοποίηση εργαλείων και μεθόδων για τη διαχείριση του περιβάλλοντος, των ανανεώσιμων φυσικών πόρων και των έργων και στην εκτίμηση και αξιολόγηση των επιπτώσεων των δραστηριοτήτων – έργων και προγραμμάτων στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον.

Έχει συμμετάσχει σε 15 εφαρμοσμένα ερευνητικά προγράμματα.

Είναι συγγραφέας δυο βιβλίων, 3 κεφαλαίων σε βιβλία και 2 άρθρων σε τιμητικούς τόμους. Το δημοσιευμένο έργο της περιλαμβάνει 25 άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές (24 διεθνή και 1 εθνικό) και περίπου 80 δημοσιεύσεις σε επιστημονικά συνέδρια με κριτές. Διετέλεσε προσκεκλημένος εκδότης τριών ειδικών θεματικών ενοτήτων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Είναι κριτής 17 επιστημονικών περιοδικών (πχ Water Resources Management, Urban Water, European Water, Journal of Fresenius Environmental Bulletin, Business Systems Review, Global NEST Journal, Ecological Economics, International Journal of Environment and Sustainability (IJES), Journal of Renewable and Sustainable Energy, Journal: Clean- Soil, Air, Water, Applied Water Science) και συμμετείχε/συμμετέχει στις οργανωτικές και επιστημονικές επιτροπές 17 συνεδρίων.

Δρ. Δημήτριος Καϊμάρης

Βαθμίδα: Επίκουρος Καθηγητής

Σύντομο Βιογραφικό
Ο Δρ. Δημήτριος Καϊμάρης είναι Επίκουρος Καθηγητής στην Τηλεπισκόπηση και Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS) στο Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης (ΤΜΧΑ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.).

Αποφοίτησε από το Τμήμα Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών του Α.Π.Θ. το 2000, και αργότερα έλαβε το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (2002) και το Διδακτορικό Δίπλωμα (2006) στη Φωτογραμμετρία, Τηλεπισκόπηση και στα Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών. Από το 2010 εξελέγη μέλος του ΤΜΧΑ του Α.Π.Θ.. Διδάσκει Τηλεπισκόπηση, GIS κ.ά. μαθήματα.

Έχει συμμετάσχει σε πολυάριθμα ερευνητικά προγράμματα, εθνικά και διεθνή, ως επιστημονικά υπεύθυνος ή μέλος ερευνητικής ομάδας.

Έχει δημοσιεύσει περισσότερα από 50 επιστημονικά άρθρα σε περιοδικά και συνέδρια και δύο επιστημονικά βιβλία. Είναι associate editor του περιοδικού South-Eastern European Journal of Earth Observation and Geomatics (SEEJoEOG).

Δρ. Διονύσης Λατινόπουλος

Βαθμίδα: Επίκουρος Καθηγητής
Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2310-994248
Email: dlatinop@plandevel.auth.gr
Σύνδεσμοι: Βιογραφικό, e-Βιογραφικό ΑΠΘ, Research Gate

Σύντομο Βιογραφικό
Ο Δρ. Διονύσης Λατινόπουλος (Γεωπόνος Α.Π.Θ., MSc University College London, Δρ. Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ.) είναι Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης του Α.Π.Θ. με γνωστικό αντικείμενο: «Βιώσιμη ανάπτυξη της υπαίθρου και διαχείριση φυσικών πόρων». Διδάσκει στο ΤΜΧΑ μαθήματα σχετικά με τα οικονομικά της βιώσιμης ανάπτυξης, τον περιβαλλοντικό χωρικό σχεδιασμό, τις χωρικές διαστάσεις του τουρισμού και τη διαχείριση των φυσικών πόρων και του περιβάλλοντος. Διδάσκει επίσης στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Βιώσιμη Ανάπτυξη και Περιβάλλον του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ., το μάθημα Οικονομική των Φυσικών Πόρων και του Περιβάλλοντος ενώ έχει δώσει πολλές διαλέξεις ως προσκεκλημένος σε άλλα μεταπτυχιακά προγράμματα του Α.Π.Θ. και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Έχει πολυάριθμες δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, πρακτικά συνεδρίων και κεφάλαια σε βιβλία, ενώ έχει επίσης συμμετάσχει σε πολλά διεθνή ερευνητικά προγράμματα. Τα ενδιαφέροντά του εστιάζονται στα αντικείμενα: Οικονομική των φυσικών πόρων και του περιβάλλοντος / Πολυκριτηριακή ανάλυση και αειφορική διαχείριση του περιβάλλοντος / Διαχείριση φυσικών πόρων και προστατευόμενων περιοχών / Ολοκληρωμένη και ισόρροπη ανάπτυξη της υπαίθρου / Διαχείριση υδατικών πόρων και ολοκληρωμένη διαχείριση παράκτιας ζώνης/ Τουρισμός, περιβάλλον και ανάπτυξη.

Δρ. Ελένη Παπαδοπούλου

Βαθμίδα: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Σύντομο Βιογραφικό
Η Δρ. Ελένη Παπαδοπούλου είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης και Πρόεδρος του Τμήματος. Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Γεωπονίας του Α.Π.Θ., κατέχει μεταπτυχιακή εξειδίκευση (Master) στη Αγροτική Οικονομία και Διοίκηση από το University of Reading (UK) και κάτοχος διδακτορικού τίτλου από το Τμήμα Γεωπονίας του Α.Π.Θ.. Στο παρελθόν έχει διδάξει στο Τμήμα Γεωπονίας του Α.Π.Θ. ως Λέκτορας και Επίκουρη Καθηγήτρια από το 1993 και στο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης ως έκτακτη Επίκουρη Καθηγήτρια.

Υπήρξε Επισκέπτρια Ερευνήτρια στο international Development Center, Queen Elizabeh House στη Οξφόρδη και στο Rural Development Center στο Πανεπιστήμιο του Newcastle (UK).

Στο Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης διδάσκει μαθήματα Αγροτικής Οικονομικής και Πολιτικής Αγροτικής Ανάπτυξης, Βιώσιμης Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης της Υπαίθρου και Σχεδιασμού και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης στον Τουρισμό.

Έχει πλούσιο ερευνητικό έργο με συμμετοχή σε πληθώρα εθνικών και ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων, σε πολλά από τα οποία υπήρξε επιστημονικώς υπεύθυνη.

Το γνωστικό της αντικείμενο και το συνολικό ερευνητικό και δημοσιευμένο έργο της είναι στο πεδίο της αγροτικής ανάπτυξης και της αξιολόγησης προγραμμάτων και πολιτικών στο χώρο της υπαίθρου.

Τα επιστημονικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν επίσης θέματα: αγροτουρισμού, περιβαλλοντικών, κοινωνικών και οικονομικών διαστάσεων της ανάπτυξης και της διακυβέρνησης στο χώρο της υπαίθρου, και πολιτικών για την αγροτική ανάπτυξη και το περιβάλλον.

Δρ. Ελισάβετ Θωίδου

Βαθμίδα: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Σύνδεσμοι: Βιογραφικό

Σύντομο Βιογραφικό
Η Δρ. Ελισάβετ Θωίδου (Αρχιτέκτων Μηχανικός Α.Π.Θ., Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης Παντείου Πανεπιστημίου, Διδακτορικό Δίπλωμα Τμήματος Αρχιτεκτόνων Α.Π.Θ.) είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ. με γνωστικό αντικείμενο «Χωροταξία και Περιφερειακός Σχεδιασμός». Διδάσκει επίσης στα Μεταπτυχιακά Προγράμματα «Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιμη Ανάπτυξη» του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και «Τεχνικές και Μέθοδοι στην Ανάλυση, Σχεδιασμό και Διαχείριση του Χώρου» του Τμήματος Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, στο Α.Π.Θ., ενώ είναι προσκεκλημένη διδάσκουσα σε μάθημα του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Εφαρμοσμένη Γεωγραφία και Ανάπτυξη του Χώρου» του Τμήματος Γεωγραφίας του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου.

Έχει εργαστεί για περισσότερα από 20 χρόνια ως μηχανικός στον δημόσιο τομέα για θέματα περιφερειακού σχεδιασμού, χωρικής ανάπτυξης, διαχείρισης φυσικών πόρων κ.ά.

Έχει δημοσιεύσεις σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές, σε συλλογικούς τόμους στην Ελλάδα και το εξωτερικό καθώς και σε Πρακτικά ελληνικών και διεθνών συνεδρίων. Έχει συμμετάσχει σε ελληνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα καθώς και σε πολλά ελληνικά και διεθνή επιστημονικά συνέδρια με ανακοινώσεις.

Τα πρόσφατα επιστημονικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν θέματα όπως: Χωροταξία και περιφερειακός σχεδιασμός, στρατηγικός σχεδιασμός μητροπολιτικών περιοχών και χωρική διακυβέρνηση, πολιτική συνοχής, εδαφική συνοχή και αστική πολιτική της ΕΕ, ευπάθεια και ανθεκτικότητα περιοχών, χωρικός σχεδιασμός και κλιματική αλλαγή, χωρική ανθεκτικότητα και χωρικός σχεδιασμός σε συνθήκες κρίσης.

Δρ. Ευστράτιος Α. Στυλιανίδης

Βαθμίδα: Αναπληρωτής Καθηγητής
Τηλέφωνα Επικοινωνίας: Τηλ: +30-2310-995973
Email: sstyl@auth.gr

Σύντομο Βιογραφικό
Ο Δρ. Ευστράτιος Στυλιανίδης είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης του Α.Π.Θ.. Έλαβε το δίπλωμα του Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού και το διδακτορικό του στην επιστημονική περιοχή της φωτογραμμετρίας, από το Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών του Α.Π.Θ. Τα κύρια διδακτικά και ερευνητικά του ενδιαφέροντα είναι η Φωτογραμμετρία, η Γεωπληροφορική και οι γεωχωρικές επιστήμες και τεχνολογίες, και η στενή τους σχέση με τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, για την καταγραφή, τεκμηρίωση, οπτικοποίηση και διαχείριση του φυσικού και του δομημένου περιβάλλοντος.

Για την περίοδο 2015-2018, έχει την τιμή να υπηρετεί τη Διεθνή Επιστημονική Επιτροπή Αρχιτεκτονικής Φωτογραμμετρίας (CIPA – Documentation Heritage) του ICOMOS/ISPRS, ως Γενικός Γραμματέας της, ενεργώντας ταυτόχρονα και ως συντάκτης του ενημερωτικού της δελτίου.

Είναι συνδιοργανωτής των θερινών σχολείων της CIPA «3D surveying and modelling in cultural heritage», που πραγματοποιείται κάθε χρόνο τον Ιούλιο, από το 2014. Είναι συγγραφέας 2 διατριβών, 1 βιβλίου, 70 επιστημονικών δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια, 8 κεφαλαίων σε βιβλία, καθώς και εκδότης 2 βιβλίων. Έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 47 εθνικά και κυρίως διεθνή ερευνητικά προγράμματα, 8 από τα οποία ως συντονιστής. Είναι κριτής σε 16 επιστημονικά περιοδικά, ενώ συμμετέχει ως μέλος σε 3 συντακτικές επιτροπές. Έχει συμμετάσχει σε 52 παγκόσμια και εθνικά συνέδρια, σε 26 ως μέλος της οργανωτικής/επιστημονικής επιτροπής. Έλαβε υποτροφίες από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας και το Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη. Το 2017, έλαβε το βραβείο του European Satellite Navigation Competition 2017 (Madrid Challenge). Το θερινό εξάμηνο του 2017-2018 διατέλεσε επισκέπτης Καθηγητής στο Columbia University – Graduate School of Architecture, Planning and Preservation. Έχει δώσει διαλέξεις ως προσκεκλημένος Καθηγητής στα πανεπιστήμια, Columbia University, Princeton University, και University of California, Los Angeles (UCLA).

Δρ. Νικόλαος Καρανικόλας

Βαθμίδα: Επίκουρος Καθηγητής

Σύντομο Βιογραφικό
Ο Δρ. Νικόλαος Καρανικόλας είναι Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με γνωστικό αντικείμενο “Χαρτογραφία-Γεωγραφία και Εκτίμηση και Ανάλυση των Αξιών των Ακινήτων”.

Το διδακτικό, και ερευνητικό του έργο εστιάζεται σε θέματα Χαρτογραφίας, Γεωγραφίας, Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών και Εκτίμησης και Διαχείρισης των ακινήτων. Συγκεκριμένα διδάσκει ή έχει διδάξει στο παρελθόν ζητήματα σχετικά με την Ψηφιακή Σχεδίαση, την Ψηφιακή Χαρτογραφία, την Θεματική Χαρτογραφία και την Οπτικοποίηση Γεωγραφικών Δεδομένων, την Εκτίμηση και Διαχείριση της Ακίνητης Περιουσίας, τα Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών, τα ζητήματα Κοινωνικών Χαρτογραφήσεων, κ.α. τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο.

Πλήθος επιστημονικών εργασιών του έχει δημοσιευτεί σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια (άνω των 130), ενώ έχει συμμετάσχει σε πλήθος ερευνητικών προγραμμάτων (άνω των 20, εκ των οποίων στα 3 ως επιστημονικός υπεύθυνος). Επίσης έχει δώσει διαλέξεις τόσο σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές όσο και σε επαγγελματικούς φορείς εντός και εκτός χώρας.

Τέλος είναι συγγραφέας τεσσάρων βιβλίων και πολλών επιστημονικών σημειώσεων. Το έργο του επίσης επεκτείνεται με την επί πολλά έτη συμμετοχή του σε πλήθος Επιστημονικών Επιτροπών και Συμβουλίων.