Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Ανακοινώνεται η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εισαγωγή φοιτητών στο ΔΠΜΣ Τουρισμός και Τοπική Ανάπτυξη.

Διαβάστε περισσότερα:
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος_ΔΠΜΣ Τουρισμός και Τοπική Ανάπτυξη_ΑΠΘ