ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ (2-10-2019 ΩΡΑ 11:00 π.μ.)

ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

2-10-2019 ωρα 11:00 π.μ.

Ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι οτι λόγω τεχνικών προβλημάτων που δημιουργήθηκαν απο την ταυτόχρονη υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας κατά την τελευταία ημέρα προθεσμίας,

η ημερομηνία υποβολής αιτήσεων παρατείνεται εως και την Τετάρτη 2-10-2019 και ώρα 11:00 π.μ.