Συμμετοχή της Καθηγήτριας κας Θέκλας Τσιτσώνη στην ημερίδα με θέμα «ΟΡΕΙΝΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ – ΟΡΕΙΝΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ στην Κεντρική Ελλάδα»

Η Καθηγήτρια κα Θέκλα Τσιτσώνη, Πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού συμμετείχε στην ημερίδα με θέμα «ΟΡΕΙΝΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ – ΟΡΕΙΝΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ στην Κεντρική Ελλάδα» το Σάββατο 3 Νοεμβρίου 2018 στο Κέντρο Ορεινές Εναλλακτικές  Δραστηριότητες «ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ», με εισήγηση για τις δράσεις που  έχουν γίνει για την προβολή του δικτύου Περιβαλλοντικών Διαδρομών –  Μονοπατιών στον Παρνασσό. Η ανάπτυξη ενός δικτύου θεματικών περιβαλλοντικών διαδρομών, εκτός από την ευκαιρία γνωριμίας του  φυσικού και ιστορικού πλούτου της περιοχής, είναι ένα σημαντικό  διαχειριστικό εργαλείο βιώσιμης ανάπτυξης, για την ανάδειξη και  αξιοποίηση των ιδιαιτεροτήτων της περιοχής, όπως των οπτικών πόρων,   της ιστορίας και της πολιτιστικής κληρονομιάς.