Πρόσκληση σε Ενημερωτικό Σεμινάριο

Πρόσκληση σε Ενημερωτικό Σεμινάριο που θα γίνει την Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου 2018 στις 17.00 στο ΚΕΔΕΑ, στο πλαίσιο του  “European PhD Hub” Erasmus+ Knowledge Alliance (2017-2020). Είναι Ευρωπαϊκό πρόγραμμα για τη συνεργασία του Πανεπιστημίου (διδάκτορες, υποψήφιοι διδάκτορες, μεταπτυχιακοί φοιτητές) με τη βιομηχανία, ενδιαφέρει ιδιαίτερα την τουριστική βιομηχανία.
http://www.eps.auth.gr/el/econ/news/6556

The European PhD Hub Seminar Invitation