Προκήρυξη Εισαγωγής Πενήντα (50) Μεταπτυχιακών Φοιτητών/τριών στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) «Τουρισμός και Τοπική Ανάπτυξη»

Μετά τη δημοσίευση της ίδρυσης του ΔΠΜΣ «Τουρισμός και Τοπική Ανάπτυξη» στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 4198/25-9-18), ανακοινώνεται η Προκήρυξη Εισαγωγής Μεταπτυχιακών Φοιτητών/τριών στο ΔΠΜΣ. Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους έως και την Τετάρτη 17 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 24:00 μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών αιτήσεων του ΔΠΜΣ στη διεύθυνση: https://msc-tourism.econ.auth.gr/admissions.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι ενδιαφερόμενοι/ες που έχουν υποβάλει ήδη αίτηση δεν χρειάζεται να υποβάλουν εκ νέου.

Διαβάστε την Προκήρυξη ή κατεβάστε την έντυπη αίτηση.