Ημερομηνία Ανακοίνωσης Αποτελεσμάτων Επιλογής

Αγαπητές/οι υποψήφιες/οι,

Σας ενημερώνουμε ότι τα αποτελέσματα επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών του ΔΠΜΣ «Τουρισμός και Τοπική Ανάπτυξη» θα ανακοινωθούν την Τετάρτη 07/11/2018 μετά τις 15:00, στην ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ.

Συγχρόνως θα αναρτηθούν λεπτομερείς οδηγίες για την υποβολή της αίτησης εγγραφής, την πληρωμή της Α δόσης διδάκτρων, καθώς και την διαδικασία υποβολής αίτηση απαλλαγής διδάκτρων.