Εξ αποστάσεως διδασκαλία, ΔΠΜΣ-Μ12/Β1 “Ιδ.Δ.Τουρισμού – Τουριστικές Συμβάσεις”

Το μάθημα ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ-ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΣΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (Μ12/Β1) θα συνεχίσει να πραγματοποιείται εξ αποστάσεως (διαδικτυακά), όσο διαρκεί η αναστολή εκπαιδευτικών λειτουργιών του πανεπιστημίου και μέχρι νεωτέρας ανακοίνωσης, την προγραμματισμένη ημέρα και ώρα Παρασκευές, 16.00-18.00.
Προκειμένου οι συμμετέχοντες στο μάθημα να παρακολουθούν τις αποστάσεως διδασκαλίες θα ακολουθήσουν τον ίδιο σύνδεσμο που χρησιμοποιήθηκε και στο πρώτο «διαδικτυακό» μάθημα: https://meet.lync.com/aristotleuniversity-office365/atassikas/8GT4V87C
Οδηγίες για τη συμμετοχή στη συνεδρία εξ αποστάσεως υπάρχουν στην ιστοσελίδα https://it.auth.gr/el/skypeAttendeeChrome

Ο διδάσκων