Ενημέρωση για εγγραφή-απαλλαγή διδάκτρων

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΡΑΦΗ & ΤΗΝ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΑ ΤΕΛΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

Αγαπητοί υποψήφιοι, Αγαπητές υποψήφιες,

Σας ενημερώνουμε ότι τα αποτελέσματα επιλογής των φοιτητών/τριών στο ΔιατμηματικόΠρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Τουρισμός και Τοπική Ανάπτυξη» για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, θα αναρτηθούν την Τετάρτη 07/11/2018 μετά τις 15:00, στην ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ (msc-econ.auth.gr).

Αμέσως μετά οι επιτυχόντες/ούσες θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση εγγραφής στη Γραμματεία του ΔΠΜΣ, μαζί με ένα επικυρωμένο αντίγραφο του Πτυχίου, και με το παραστατικό πληρωμής της Α’ δόσης των τελών φοίτησης. Λεπτομερείς οδηγίες εγγραφής στο ΔΠΜΣ για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, καθώς και το έντυπο της αίτησης εγγραφής, θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ αμέσως μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.

Στο έντυπο με τις λεπτομερείς οδηγίες εγγραφής, θα αναγράφεται ο αριθμός του Τραπεζικού Λογαριασμού του Ε.Λ.Κ.Ε. (Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας) του Α.Π.Θ., στον οποίο θα πρέπει να γίνει η κατάθεση της Α’ δόσης των τελών φοίτησης (966.66 Ευρώ). Η υποβολή της αίτησης, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο του Πτυχίου, και με το παραστατικό πληρωμής της Α’ δόσης των τελών φοίτησης, θα γίνε ται στη Γραμματεία του ΔΠΜΣ, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, 2ος όροφος, γραφείο 201, καθημερινά 14.00-18.00, μέχρι την Τετάρτη 14 Νοεμβρίου 2018.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες που θέλουν να αιτηθούν απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης, θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση στη Γραμματεία του ΔΠΜΣ, συνοδευόμενη με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Για ενημέρωσή σας έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ έγγραφο με πληροφορίες σχετικά με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Το έντυπο της αίτησης για απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ αμέσως μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Η υποβολή της αίτησης για απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης, μαζί με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, θα γίνεται στη Γραμματεία του ΔΠΜΣ, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, 2ος όροφος, γραφείο 201, καθημερινά 14.00-18.00, μέχρι την Δευτέρα 12 Νοεμβρίου 2018.

Από τη Γραμματεία του ΔΠΜΣ