ΔΠΜΣ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για εγγραφή-απαλλαγή διδάκτρων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι τα αποτελέσματα επιλογής των φοιτητών/τριών στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Τουρισμός και Τοπική Ανάπτυξη» για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ (msc-econ.auth.gr).

Οι επιτυχόντες/ούσες θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση εγγραφής στη Γραμματεία του ΔΠΜΣ, μαζί με ένα επικυρωμένο αντίγραφο του Πτυχίου, και με το παραστατικό πληρωμής της Α’ δόσης των τελών φοίτησης.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό του ΔΠΜΣ, οι δυο αριστεύσαντες/σες φοιτητές/τριες λαμβάνουν υποτροφία και δικαιούνται απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης.

Το έντυπο της αίτησης εγγραφής στο ΔΠΜΣ για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, με τους όρους εξόφλησης των τελών φοίτησης και τα λοιπά έντυπα προς υποβολή, έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ.

Στο έντυπο με τους όρους εξόφλησης των τελών φοίτησης, αναγράφεται ο αριθμός του Τραπεζικού Λογαριασμού του Ε.Λ.Κ.Ε. (Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας) του Α.Π.Θ., στον οποίο θα πρέπει να γίνει η κατάθεση της Α’ δόσης των τελών φοίτησης (966.67 Ευρώ). Η υποβολή της αίτησης, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο του Πτυχίου, με τους όρους εξόφλησης των τελών φοίτησης, την Υπεύθυνη Δήλωση και το παραστατικό πληρωμής της Α’ δόσης των τελών φοίτησης, θα γίνεται στη Γραμματεία του ΔΠΜΣ, καθημερινά 12.00-17.00, στη θυρίδα του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, ισόγειο του κτιρίου της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, μέχρι και τη Δευτέρα 19 Νοεμβρίου 2018.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες που θέλουν να αιτηθούν απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης, θα πρέπει να υποβάλουν στη Γραμματεία του ΔΠΜΣ την αίτηση εγγραφής μαζί με την αίτηση απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης, συνοδευόμενη με Υπεύθυνη Δήλωση και με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Για ενημέρωσή σας έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ έγγραφο με πληροφορίες σχετικά με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Το έντυπο της αίτησης για απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ. Η υποβολή της αίτησης για απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης, μαζί με την Υπεύθυνη Δήλωση και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, θα γίνεται στη Γραμματεία του ΔΠΜΣ, καθημερινά 12.00-17.00, στη θυρίδα του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, ισόγειο του κτιρίου της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, μέχρι και τη Δευτέρα 19 Νοεμβρίου 2018.

Σας ενημερώνουμε ότι δεν θα παραλαμβάνονται αιτήσεις την Πέμπτη 15 Νοεμβρίου μετά τις 15.00 και την Παρασκευή 16 Νοεμβρίου, δεδομένου ότι το κτίριο του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών θα είναι κλειστό λόγω διακοπής ρεύματος.

Από τη Γραμματεία του ΔΠΜΣ