ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ 2019-2020

Ανακοινώνεται ότι η διεξαγωγή των προσωπικών συνεντεύξεων στα πλαίσια της αξιολόγησης των υποψηφίων για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 στο ΔΠΜΣ “Τουρισμός και Τοπική Ανάπτυξη”, θα πραγματοποιηθούν στο γραφείο 201, (2ος όροφος κτιρίου Σχολής ΟΠΕ, ΑΠΘ, δίπλα στο κτίριο Διοίκησης)  σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

Παρασκευή 04/10/2019, 11.00 – 18.00 επώνυμα από Α έως και M
Σάββατο 05/10/2019,  09.00 – 12.00 επώνυμα από N έως και Ρ
Κυριακή 06/10/2019, 09.00 – 12.00 επώνυμα από  Σ έως Ω

Οι συνεντεύξεις το Σάββατο και την Κυριακή σκοπό έχουν να διευκολύνουν και τους/τις υποψήφιους/ες που εργάζονται ή κατοικούν εκτός Θεσσαλονίκης.