Διεξαγωγή Συνεντεύξεων ΔΠΜΣ «Τουρισμός και Τοπική Ανάπτυξη»

Ενημερώνονται οι υποψήφιοι του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Τουρισμός και Τοπική Ανάπτυξη» πως οι συνεντεύξεις θα διεξαχθούν

στο  Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, στον 2ο όροφο του κτιρίου, στο γραφείο 201

με αλφαβητική σειρά σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα

Δευτέρα 22-10-2018,  11:00-16:00, όσων το επίθετο  ξεκινάει από Α μέχρι και Κλ

Τρίτη 23-10-2018, 11:00-16:00,  όσων το επίθετο ξεκινάει από Κο μέχρι και Πλ

Τετάρτη 24-10-2018, 11:00-16:00, όσων το επίθετο ξεκινάει από Πο μέχρι και Ω

Οι υποψήφιες/οι παρακαλούνται να απαντήσουν με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση msc-tourism@econ.auth.gr επιβεβαιώνοντας τη συμμετοχή τους  σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα.

Όσες/οι έχουν κάποιο σοβαρό πρόβλημα σχετικά με τη συμμετοχή τους στην προγραμματισμένη συνέντευξη καλούνται να απαντήσουν με e-mail και να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά στο τηλ  της γραμματείας 2310995278 κατά τις ώρες 9:00-11:00.