Διδάσκοντες ΔΠΜΣ Τουρισμός και Τοπική Ανάπτυξη

Στη σελίδα “Εκπαιδευτικό Προσωπικό” μπορείτε να βρείτε όλους τους διδάσκοντες του ΔΠΜΣ Τουρισμός και Τοπική Ανάπτυξη, τα σύντομα βιογραφικά τους καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας.