Διάλεξη Ν. Γκολφινόπουλου Σάββατο 6.6.2020

Διάλεξη του κ. Νικόλαου Γκολφινόπουλου με θέμα:

“Το Στρατηγικό Πακέτο Διεθνούς Τουριστικής Ανόρθωσης του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού,

και το Μέλλον του Δρόμου του Μεταξιού μετά την κρίση του COVID-19”

το Σάββατο 6.6.2020 13:00-15:00

 

Βιογραφικό Σημείωμα:
Ο κ. Νικόλαος Γκολφινόπουλος είναι στέλεχος του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού των Ηνωμένων Εθνών στην Μαδρίτη. Το κύριο μέρος των προγραμμάτων που διαχειρίζεται αφορά στην ανάπτυξη τουριστικών διαδρομών, την προώθηση αειφόρου τουρισμού, και τη δημιουργία στρατηγικών και πολιτικών διαπεριφερειακής και διεθνούς τουριστικής συνεργασίας. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου πάνω στο Διεθνές Μάνατζμεντ Αειφόρου Τουρισμού από το Monash University της Αυστραλίας και έχει αποφοιτήσει από τo Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Η διάλεξη διοργανώνεται στο πλαίσιο του μαθήματος “Περιφερειακή Ανάπτυξη και Πολιτική”, με πρωτοβουλία της διδάσκουσας του μαθήματος κας Στέλλας Κωστοπούλου, Αναπληρώτριας Καθηγήτριας του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών Α.Π.Θ.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ_ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΣ_6.6.2020