Διάλεξη Δ. Κουτσούμπα Σάββατο 13.6.2020  13:00-15:00

Διάλεξη-συζήτηση Δρόσου Κουτσούμπα 
“Η συμβολή των Προστατευόμενων Περιοχών στη Βιώσιμη Ανάπτυξη: Θαλάσσια Πάρκα και Τουρισμός”
το Σάββατο 13.6.2020  13:00-15:00,
Ο κ. Δρόσος Κουτσούμπας είναι Καθηγητής Θαλάσσιας Βιολογίας στο Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας της Σχολής Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Σπούδασε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, όπου και εκπόνησε την Διδακτορική του Διατριβή.
Το 2000 εντάχθηκε στο Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, όπου και διδάσκει σε Προπτυχιακά και Μεταπτυχιακά Μαθήματα (Παράκτια & Μεταβατικά Οικοσυστήματα, Θαλάσσια Οικολογία, Οικολογία Παράκτιων Οικοσυστημάτων, Υδατικά Οικοσυστήματα, Ευρωπαϊκές & Διεθνείς Πολιτικές & Πρακτικές για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιων Περιοχών κ.α.).
Το δημοσιευμένο ερευνητικό του έργο περιλαμβάνει περισσότερες από 100 Επιστημονικές Εργασίες σε Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά και Κεφάλαια σε Βιβλία, καθώς και περισσότερες από 130 Εργασίες σε Πρακτικά Ελληνικών και Διεθνών Επιστημονικών Συνεδρίων. Διευθύνει ή συμμετέχει σε μεγάλο αριθμό Ευρωπαϊκών και Εθνικών Ερευνητικών Προγραμμάτων που ειδικεύονται σε θέματα δομής, λειτουργίας, προστασίας και διαχείρισης των θαλασσίων οικοσυστημάτων και των βιολογικών τους πόρων, συνεργαζόμενος με πλειάδα Διεθνών και Εθνικών Ερευνητικών Κέντρων.
Από το 2010 είναι Πρόεδρος του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου (www.nmpz.org) και Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Δικτύου Θαλάσσιων Προστατευόμενων Περιοχών της Μεσογείου MedPAN (www.medpan.org) ως Εθνικός Εκπρόσωπος. Ο κ. Δρόσος Κουτσούμπας είναι Επικεφαλής του Δικτύου των Προέδρων των Φορέων Διαχείρισης των Προστατευόμενων Περιοχών.
Η διάλεξη διοργανώνεται στο πλαίσιο του μαθήματος “Προστατευόμενες Περιοχές και Αειφόρος Τουρισμός”, με πρωτοβουλία της διδάσκουσας του μαθήματος κας Θέκλας Τσιτσώνη, Καθηγήτριας του Τμήματος Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Α.Π.Θ., Προέδρου του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού.