Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η απόφαση της Ίδρυσης του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Τουρισμός και Τοπική Ανάπτυξη» ΦΕΚ 4198/25.9.2018.