Εναρκτήρια Ενημερωτική Εκδήλωση

17 Οκτωβρίου 2018

Αμφιθέατρο Ι του Κέντρου Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων Α.Π.Θ.

17:00

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) «Τουρισμός και Τοπική Ανάπτυξη» του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) διοργανώνει εναρκτήρια ενημερωτική εκδήλωση την Τετάρτη 17 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 17:00 μ.μ. στο Αμφιθέατρο Ι του Κέντρου Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (ΚΕ.Δ.Ε.Α.) Α.Π.Θ. (οδός 3ης Σεπτεμβρίου).
Το Δ.Π.Μ.Σ. συνδιοργανώνεται από τα Τμήματα Οικονομικών Επιστημών (επισπεύδον Τμήμα), Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Ανάπτυξης, Γεωπονίας, Θεολογίας και τη Νομική Σχολή (Μονοτμηματική). Το Πρόγραμμα Σπουδών προσφέρει τρεις (3) Εξειδικεύσεις: «Τουρισμός και Περιφερειακή Ανάπτυξη», «Περιβάλλον και Αειφόρος Τουρισμός», «Πολιτιστικός-Θρησκευτικός Τουρισμός».

Σκοπός του Δ.Π.Μ.Σ. «Τουρισμός και Τοπική Ανάπτυξη» είναι η παροχή υψηλού επιπέδου εξειδικευμένης γνώσης, η προώθηση βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας και η κατάρτιση στελεχών σε θέματα τουρισμού και τοπικής ανάπτυξης, και ειδικότερα στα επιστημονικά πεδία της περιφερειακής ανάπτυξης, της χωροταξίας και του δικαίου, της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης και της τουριστικής αξιοποίησης του φυσικού περιβάλλοντος και της πολιτιστικής – θρησκευτικής κληρονομιάς.

Η παρουσία σας θα μας τιμήσει ιδιαίτερα.

Δείτε το πρόγραμμα της εκδήλωσης.