Τοπικά σήματα Ποιότητας, Εντοπιότητας & Αυθεντικότητας «We do local»

15 Ιουνίου 2019

Αιθουσα Συνεδριάσεων (319) Σχολής ΟΠΕ, 3ος όροφος Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

13:00-15:00