Τμήμα Νομικής

Δρ. Απόστολος Τασίκας

Βαθμίδα: Λέκτορας Αστικού Δικαίου

Σύντομο Βιογραφικό
Ο Δρ. Απόστολος Τασίκας είναι Λέκτορας του Αστικού Δικαίου στη Νομική Σχολή του Α.Π.Θ. Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ (1990-1995), ενώ παρακολούθησε προπτυχιακό κύκλο μαθημάτων και στο Πανεπιστήμιο Johannes Gutenberg του Mainz της Γερμανίας (1993-1994). To 1996 έλαβε το μεταπτυχιακό τίτλο (LL.M.) από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Johann Wolfgang Goethe της Φραγκφούρτης (Frankfurt am Main) με την ανώτατη διάκριση (summa cum laude) και βραβεύτηκε με το βραβείο “Pünder Preis” για την καλύτερη διπλωματική εργασία του ακαδημαϊκού έτους 1995-1996. Το 2002 αναγορεύτηκε διδάκτορας Νομικών Επιστημών της Νομικής Σχολής του ανωτέρω Πανεπιστημίου με την ανώτατη διάκριση (summa cum laude), ολοκληρώνοντας τον μεταπτυχιακό κύκλο σπουδών του (1997-2001).

Κατά τη διάρκεια των σπουδών του έλαβε υποτροφίες από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.), το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Ανταλλαγής Φοιτητών “Erasmus” και το «Διεθνές Πρόγραμμα Υποτροφιών» του Πανεπιστημίου της Φραγκφούρτης.

Στο πανεπιστήμιο της Φραγκφούρτης ήταν για τα έτη 1999-2001 εντεταλμένος με τη διδασκαλία του μαθήματος «Εισαγωγή στο ελληνικό δίκαιο και στην ελληνική νομική ορολογία». Το 2007-2008 δίδαξε ως επιστημονικός συνεργάτης στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα ΕΠΕΑΕΚ του Γενικού Τμήματος Δικαίου του Παντείου Πανεπιστημίου Αθηνών. Κατά τα έτη 2009-2010 και 2008-2009 στο πλαίσιο εντολών διδασκαλίας δίδαξε αυτόνομα στη Νομική Σχολή του ΔΠΘ και στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του ΠΑΠΕΙ. Το 2010 έλαβε εντολή διδασκαλίας από τη Νομική Σχολή του Α.Π.Θ.. Τον Οκτώβριο του 2011 εκλέχθηκε Λέκτορας του Αστικού Δικαίου στη Νομική Σχολή του Α.Π.Θ και ανέλαβε επίσημα καθήκοντα τον Ιούλιο του 2014. Είναι μέλος του Εργαστηρίου Μελέτης για τη Διαφάνεια, τη Διαφθορά και το Οικονομικό Έγκλημα (ΕΜΔΔΟΕ) της Νομικής Σχολής και υπό την ιδιότητα αυτή έχει συμμετάσχει ως ομιλητής σε επιμορφωτικά σεμινάρια της Δομής «Διά Βίου Μάθησης» του Α.Π.Θ. για δικηγόρους, δικαστές κλπ.

Είναι μέλος διαρκών επιτροπών της Νομικής Σχολής και μέλος διοικητικών επιτροπών, μεταξύ άλλων και μέλος της Νομικής Επιτροπής. Έχει δημοσιεύσει μελέτες (και ξενόγλωσσες) σε συλλογικά έργα (τιμητικούς και αναμνηστικούς τόμους, πρακτικά συνεδρίων κλπ.) καθώς και ερμηνευτικές συμβολές του σε υπομνηματιστικά έργα, ενώ έχει εισηγηθεί σε ημερίδες στην Ελλάδα και Γερμανία, στην ελληνική, αγγλική και γερμανική γλώσσα. Είναι μέλος επιστημονικών συλλόγων, του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (ΔΣΑ) αλλά και του Δικηγορικού Συλλόγου Φραγκφούρτης (Rechtsanwaltskammer Frankfurt/M.), διορισθείς στο οικείο Πρωτοδικείο (από το 2002), ως “Dikigoros“ (Europäischer Anwalt). Από το 2015 είναι διαπιστευμένος διαμεσολαβητής στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Γλώσσες: ελληνική, αγγλική, γερμανική.

Δρ. Αχιλλέας Γ. Κουτσουράδης

Βαθμίδα: Καθηγητής Αστικού Δικαίου

Σύντομο Βιογραφικό
Ο Δρ. Αχιλλέας Γ. Κουτσουράδης είναι Καθηγητής Αστικού Δικαίου στη Νομική Σχολή Α.Π.Θ. από το 2003. Αποφοίτησε με άριστα από το Τμήμα Νομικής Α.Π.Θ. (1974), ενώ κατέχει μεταπτυχιακό δίπλωμα από τη Διεθνή Σχολή Συγκριτικού Δικαίου του Στρασβούργου (1979).

Είναι αριστούχος διδάκτωρ αμφοτέρων των Δικαίων (Doctor juris utriusque) της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Würzburg, Γερμανία (1980).

Διετέλεσε βοηθός στο Ινστιτούτο γερμανικού και αλλοδαπού δικονομικού δικαίου του Πανεπιστημίου Würzburg (1978-1980). Διδάσκει από το 1997 σε προπτυχιακό επίπεδο το μάθημα του Δικαίου Τουρισμού στη Νομική Σχολή Α.Π.Θ..

Έχει διδάξει προπτυχιακά μαθήματα στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου του Αννοβέρου, Γερμανία, και στη Νομική Σχολή ΔΠΘ και μεταπτυχιακά μαθήματα για πολλά χρόνια στο Γενικό Τμήμα Δικαίου του Πάντειου Πανεπιστημίου, στη Σχολή Επιστημών Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στο ΕΚΠΑ και στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Λαμβάνει ανά τακτά χρονικά διαστήματα από το 1991 εντολή διδασκαλίας από την Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Ζυρίχης, Ελβετία.

Είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, και πολυάριθμων επιστημονικών ενώσεων. Aπό το 2002 ανήκει στα τακτικά μέλη της ομάδας εθνικών εμπειρογνωμόνων της Commission on European Family Law (C.E.F.L), η δράση της οποίας κατευθύνεται στη μελέτη και ενοποίηση του οικογενειακού δικαίου στην Ε.Ε., εκπροσωπώντας την Ελλάδα. Ανήκει στη επιστημονική επιτροπή έκδοσης των νομικών περιοδικών «Εφαρμογές Αστικού Δικαίου και Αστικού Δικονομικού Δικαίου» και «Επιθεώρηση Μεταναστευτικού Δικαίου» καθώς και στη διεθνή συμβουλευτική επιτροπή του γερμανικού νομικού περιοδικού «Zeitschrift für das gesamte Familienrecht (FamRZ)».

Τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στο αστικό δίκαιο (Γενικές Αρχές, Ειδικό Ενοχικό και Οικογενειακό Δίκαιο), αλλά και στην Πολιτική Δικονομία, την Ιστορία του Δικαίου, την Πνευματική Ιδιοκτησία και το Συγκριτικό Δίκαιο. Την τελευταία εικοσαετία ασχολείται ειδικότερα και με νέους κλάδους, όπως το Τουριστικό Δίκαιο, το Δίκαιο Εξασφάλισης των Πιστώσεων καθώς και την Ιατρική Δεοντολογία.

Έχει συνδιοργανώσει τέσσερα μέχρι στιγμής πανελλήνια συνέδρια για το Δίκαιο του Τουρισμού και επιμεληθεί την έκδοση αντίστοιχων τόμων Πρακτικών.

Υπήρξε μέλος τριών νομοπαρασκευαστικών επιτροπών του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Έχει συγγράψει, πέραν της διδακτορικής διατριβής, τρεις μονογραφίες, διδακτικό εγχειρίδιο, δύο συλλογές νομοθετικών κειμένων, ενώ έχει προσφέρει εκτενείς συμβολές σε υπομνηματιστικά έργα και σε εγχώριους και αλλοδαπούς Τιμητικούς Τόμους. Η νομική αρθρογραφία του, σχόλια σε δικαστικές αποφάσεις, δημοσιευμένες γνωμοδοτήσεις, βιβλιοκρισίες κλπ., στα ελληνικά, γερμανικά και αγγλικά από το 1979 μέχρι σήμερα υπερβαίνει τις 120 δημοσιεύσεις.