Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος

Δρ. Θέκλα Κ. Τσιτσώνη

Βαθμίδα: Καθηγήτρια
Τηλέφωνα Επικοινωνίας: Τηλ., 2310 992763, 2310 998904
Email: tsitsoni@for.auth.gr
Ιστοσελίδες: http://www.for.auth.gr/προσωπικό/μελη/δεπ/τσιτσωνη-θεκλα
http://users.auth.gr/~tsitsoni
Σύνδεσμοι: Βιογραφικό

Σύντομο Βιογραφικό
Η Δρ. Θέκλα Κ. Τσιτσώνη είναι Καθηγήτρια στο Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ..

Μεταπτυχιακές σπουδές: University of Edinburgh, Department of Forestry and Natural Resources. Μεταδιδακτορικές σπουδές: University of Ghent. Belgium, Faculty of Agricultural and Applied Biological Sciences.

Έχει δημοσιεύσει πάνω από 150 επιστημονικές εργασίες, σε έγκριτα διεθνή και ελληνικά περιοδικά, και σε πρακτικά διεθνών και εθνικών συνεδρίων, καθώς επίσης πανεπιστημιακές σημειώσεις και τελικές εκθέσεις ερευνητικών προγραμμάτων και συμμετείχε ως συγγραφέας σε 5 συλλογικούς τόμους σε διεθνείς Εκδοτικούς οίκους. Έχει συμμετάσχει, με εισήγηση, σε περισσότερα από 80 συνέδρια παγκόσμια και εθνικά καθώς επίσης και σε προγράμματα COST.

Είναι ακαδημαϊκά υπεύθυνη, από το 2008, του προγράμματος LLP/ ERASMUS και επιστημονικά υπεύθυνη ή μέλος ερευνητικής ομάδας σε 31 ευρωπαϊκά και ελληνικά ερευνητικά προγράμματα και αξιολογήτρια πολλών ερευνητικών προγραμμάτων. Είναι επιβλέπουσα σε 8 Διδακτορικές και σε 18 Μεταπτυχιακές Διατριβές και μέλος σε 20 Τριμελείς Συμβουλευτικές Επιτροπές Διδακτορικών και σε 23 Μεταπτυχιακών Διατριβών. Είναι Διευθύντρια του ΔΔΠΜΣ «Σχεδιασμός και Διαχείριση Αστικού Πρασίνου», Πρόεδρος του Παρατηρητηρίου Φοιτητών Ευαίσθητων Κοινωνικών ομάδων του Α.Π.Θ., Αντιπρόεδρος του ΔΣ του Ευρωπαϊκού Διεπιστημονικού Κέντρου Τουρισμού του Δρόμου του Μεταξιού του Α.Π.Θ., Πρόεδρος του ΔΣ του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού, Αντιπρόεδρος (2008-2015) και Μέλος (από το 2015 έως σήμερα) του ΔΣ της Ελληνικής Δασολογικής Εταιρείας και Μέλος του ΔΣ του Σωματίου Φίλων του Πρασίνου Θεσσαλονίκης. Πρόεδρος Οργανωτικών και Επιστημονικών Επιτροπών διεθνών και εθνικών συνεδρίων και μέλος πολλών επιστημονικών οργανισμών (Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Ελληνική Δασολογική Εταιρεία, Ελληνική Οικολογική Εταιρεία, Διεθνής Ένωση Δασικών Ερευνητικών Ιδρυμάτων (I.U.F.R.O., S6.06-04), Διεθνής Ένωση Φυσικής Δασοπονίας (PRO-SILVA), Διεθνής Οικολογική Ένωση (International Association of Ecology-INTECOL), Διεθνές Δίκτυο Περιβαλλοντικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (GLOBAL-NEST), International Society for Seed Science (ISSS), Association Internationale Forets Mediterraneennes).

Διετέλεσε Διευθύντρια του Τομέα Δασικής Παραγωγής-Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος και Διευθύντρια του ΠΜΣ Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος, Είναι κριτής σε πολλά έγκριτα περιοδικά και μέλος της συντακτικής επιτροπής στα επιστημονικά περιοδικά Current Environmental Engineering, Bentham Science και Ecologia mediterranea Journal, University of Avignon και αξιολογήτρια Προγραμμάτων Horizon 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Δρ. Θεοχάρης Ζάγκας

Βαθμίδα: Καθηγητής
Τηλέφωνα Επικοινωνίας: Τηλ. 2310 998903, 2310 992762
Email: zagas@for.auth.gr
Ιστοσελίδα: http://users.auth.gr/~zagas

Σύντομο Βιογραφικό
Ο Δρ. Θεοχάρης Ζάγκας είναι Καθηγητής στο Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Πρόεδρος του Τμήματος (2015-2017, 2017-2019) και Διευθυντής του Εργαστηρίου Δασοκομίας. Μεταπτυχιακές σπουδές στο Ομοσπονδιακό Πολυτεχνείο της Ζυρίχης και στο κρατικό Πανεπιστήμιο της Γάνδης, Διδακτορικό στο Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος και Μεταδιδακτορικές Σπουδές στο Ludwig-Maximilian Universität München Fakultät für Forstwissenschaft – Lehrstuhl für Waldbau und Forsteinrichtung.

Το έτος 1993 βραβεύθηκε από την Ακαδημία Αθηνών  με το Α’ Βραβείο της τάξης των θετικών επιστημών για ερευνητικό του έργο. Διετέλεσε Αντιπρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού Ολύμπου, Διευθυντής του τομέα Δασικής Παραγωγής-Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος (204-2008),Πρόεδρος της Ελληνικής Δασολογικής Εταιρείας από το 1999 έως το 2015 και αντιπρόεδρος από το 2015 έως σήμερα, Αναπληρωτής Πρόεδρος του Γραφείου Προτυποποίησης, Μέλος του Τεχνικού Συμβουλίου του Α.Π.Θ., Αν. Συντονιστής του Συμβουλίου Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ., Συντονιστής της 6-μελούς επιστημονικής ομάδας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. για τις προδιαγραφές εκπόνησης διαχειριστικών μελετών, Μέλος επιτροπής του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. για τα επαγγελματικά δικαιώματα των Γεωτεχνικών, Μέλος επιτροπής του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. για την αποκατάσταση των πυρόπληκτων περιοχών της Β.Α. Αττικής το έτος 2009. Δημοσίευσε περισσότερες από 200 εργασίες σε διεθνή και εθνικά περιοδικά, πρακτικά συνεδρίων και συλλογικούς τόμους. Επιβλέπων Καθηγητής σε επτά (7) περατωθείσες διδακτορικές διατριβές και σε άλλες έξι (6) που βρίσκονται σε εξέλιξη. Μέλος πολλών Τριμελών Συμβουλευτικών και επταμελών εξεταστικών επιτροπών διδακτορικών διατριβών, Επιβλέπων Καθηγητής και μέλος τριμελών εξεταστικών επιτροπών σε μεγάλο αριθμό μεταπτυχιακών διατριβών, Αξιολογητής μεγάλου αριθμού Ερευνητικών Προγραμμάτων. Υπήρξε επιστημονικά υπεύθυνος  μεγάλου αριθμού ερευνητικών έργων τα οποία υλοποιήθηκαν στην  Ελλάδα και στην Κύπρο και συντάκτης μεγάλου αριθμού μελετών δασοτεχνικών έργων. Συμμετείχε στην ομάδα μελέτης του Βιοκλιματικού Σχολείου Ευρωπαικής Παιδείας Ηρακλείου Κρήτης η οποία έλαβε το Α’Βραβείο (2012). Συνεργάζεται με μεγάλο αριθμό Πανεπιστημίων της Ευρώπης, της Αμερικής, της Τουρκίας και άλλων χωρών.

Δρ. Πέτρος Γκανάτσας

Βαθμίδα: Αναπληρωτής Καθηγητής
Σύνδεσμοι: Βιογραφικό

Σύντομο Βιογραφικό
Ο Δρ. Πέτρος Γκανάτσας είναι Αναπληρωτής Καθηγητής του Α.Π.Θ. στο Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος στο γνωστικό αντικείμενο της Δασοκομίας και της Δασικής Οικολογίας, με εμπειρία 25 ετών.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στη Δασική Οικολογία, στη Δασοκομία, στη διατήρηση της φύσης, στην οικολογία, στο αστικό πράσινο, στις προστατευόμενες περιοχής, και στη διαμόρφωση του τοπίου.

Διδάσκει τα τελευταία 15 έτη ανελλιπώς στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση τόσο σε προπτυχιακό όσο σε μεταπτυχιακό επίπεδο, τα μαθήματα της Οικολογίας και της Δασικής Οικολογίας, των Αναδασώσεων, της Διαμόρφωσης του Τοπίου, της Προστασίας της Φύσης και των Προστατευόμενων Περιοχών. Υπήρξε επιστημονικός υπεύθυνος σε περισσότερα από 20 ερευνητικά προγράμματα, σχετικά με τα παραπάνω επιστημονικά πεδία.

Έχει πάνω από 110 δημοσιεύσεις σε διεθνή και εθνικά έγκριτα επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια, και υψηλή διεθνή αναγνώριση καθώς είναι κριτής σε 27 διεθνή έγκριτα επιστημονικά περιοδικά και Μέλος της Συντακτικής Επιτροπής (Editorial Board) ενός περιοδικού.

Στα πλαίσια της ερευνητικής του δραστηριότητας έχει ασχοληθεί με την αξιολόγηση και διαμόρφωση του τοπίου, τον σχεδιασμό περιβαλλοντικών μονοπατιών και μονοπατιών της φύσης, τους εθνικούς δρυμούς, δίκτυο NATURA 2000 και τις προστατευόμενες περιοχές, την καταγραφή και αξιολόγηση των ιδιαίτερων οικολογικών και περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών των περιοχών του δικτύου NATURA. Υπήρξε μέλος της Εθνικής Επιτροπής ΦΥΣΗ 2000 για έξι συνεχόμενα έτη.

Δρ. Ζαχαρούλα Σ. Ανδρεοπούλου

Βαθμίδα: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Τηλέφωνα Επικοινωνίας: Τηλ 2310.992714
Email: randreop@for.auth.gr
Σύνδεσμοι: Βιογραφικό

Σύντομο Βιογραφικό
Η Δρ. Ζαχαρούλα Σ. Ανδρεοπούλου είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Διευθύντρια στο Εργαστήριο Δασικής Πληροφορικής, στον Τομέα Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Φυσικών Πόρων, στο Τμήμα Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος, Α.Π.Θ.. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν Δασική & Περιβαλλοντική Πληροφορική, Διαδίκτυο & Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην προστασία του περιβάλλοντος, στην πράσινη ανάπτυξη & περιφερειακή ανάπτυξη, πράσινες τεχνολογίες & ενεργειακή βιωσιμότητα. Διαθέτει πτυχίο Μαθηματικών (στην κατεύθυνση των Εφαρμοσμένων Μαθηματικών (Α.Π.Θ.), πτυχίο Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος (Α.Π.Θ.) και διδακτορικό δίπλωμα (2000) στη Δασική Πληροφορική, Α.Π.Θ., Μεταδιδακτορική έρευνα: το (2004) University of East London, UK, (2013) University of Napoli “Parthenope”, Ιταλια, (2018) University of Basilicata, Ιταλια

Επιστημονικώς Υπεύθυνη 4 συμφωνιών Erasmus+ και συμμετοχή σε πρόγραμμα COST. Προσκεκλημένη ομιλήτρια σε διεθνή συνέδρια σε θέματα περιβαλλοντικής πληροφορικής, πράσινων τεχνολογιών και περιφερειακής ανάπτυξης. Πρόεδρος Οργανωτικών και Επιστημονικών Επιτροπών διεθνών συνεδρίων, Associate Editor των επιστημονικών περιοδικών International Journal of Sustainable Agricultural Management and Informatics & Journal of Agricultural Informatics, Συγγραφέας 5 βιβλίων σε διεθνείς Εκδοτικούς οίκους: “Agricultural and Environmental Informatics, Governance & Management: Emerging research applications”, «E-innovation for sustainable development of natural resources during global economic crisis”, «Sostenibilita dello svillupo e dimensione territoriale”, “New media and Tourism”, “Multicriteria and Clustering: Classification Techniques in Agrifood and Environment”. Έχει πλούσιο δημοσιευμένο επιστημονικό έργο με περισσότερες από 250 εργασίες, κεφάλαια σε βιβλία, κλπ. Μέλος της Επιτροπής Φύλου και Ισότητας του ΑΠΘ. Βραβείο Αριστείας του ΑΠΘ (2016)

Δρ. Μάριος Τρίγκας

Βαθμίδα: Επίκουρος Καθηγητής
Σύνδεσμοι: Βιογραφικό

Σύντομο Βιογραφικό
Ο Δρ. Μάριος Τρίγκας είναι Επίκουρος Καθηγητής του Α.Π.Θ. στο Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος στο γνωστικό αντικείμενο της Δασικής Οικονομικής και της Καινοτομίας και Διευθυντής του Εργαστηρίου Δασικής Οικονομικής. Επίσης, συνεργάτης του ΤΕΙ Θεσσαλίας και του Τμήματος Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου στο ΠΜΣ του Τμήματος και επισκέπτης Καθηγητής του ΠΜΣ του εν λόγω Τμήματος.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν την Καινοτομία, τα Οικονομικά της Καινοτομίας και των επιχειρήσεων, διαχείριση καινοτομίας, την επιχειρηματικότητα, τη χρηματοδότηση επιχειρήσεων, κυκλική οικονομία και βιοοικονομία, την οικονομική της δασικής παραγωγής και των φυσικών πόρων, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα και στην περιβαλλοντική προστασία και την αξιοποίηση των δασικών πόρων.

Έχει πάνω από 70 δημοσιεύσεις σε διεθνή και εθνικά έγκριτα επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια, ενώ έχει συμμετάσχει στην υποβολή προτάσεων και την υλοποίηση πάνω από 40 ευρωπαϊκών και εθνικών ερευνητικών προγραμμάτων.

Υπήρξε επίσης Επιστημονικός Υπεύθυνος σε 2 ερευνητικά έργα. Ειδικότερα, στο πλαίσιο της συμμετοχής του σε ερευνητικά έργα, έχει ασχοληθεί με την ανάπτυξη νέων προϊόντων (ιδέα – υλοποίηση), έρευνες αγοράς, οικονομική – χρηματοοικονομική ανάλυση και βιωσιμότητα καινοτόμων προϊόντων και επενδύσεων, ανάπτυξη νέων μορφών και δομών υποστήριξης επιχειρηματικότητας, θέματα κυκλικής οικονομίας, οικολογικής καινοτομίας και βιώσιμης ανάπτυξης, ενσωμάτωσης ΤΠΕ σε οικολογικά προϊόντα αλλά και διαδικασίες επιχειρηματικής δικτύωσης κ.λ.π. εστιάζοντας στους κλάδους της δασοπονίας – ξύλου και περιβάλλοντος.

Είναι μέλος ελληνικών και διεθνών επιστημονικών οργανώσεων και πρωτοβουλιών στα αντικείμενα του επιστημονικού του ενδιαφέροντος. Ενδεικτικά είναι πρόεδρος του Scientific Track “Creativity, Innovation & Global Entrepreneurship” of the EuroMed Business Institute και Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Δασολογικής Εταιρείας.

Στο πλαίσιο της επαγγελματικής του εμπειρίας, πέραν της διδασκαλίας σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα έχει ασχοληθεί και με την επιχειρηματική συμβούλευση και υπήρξε για μεγάλο χρονικό διάστημα Επιστημονικός Συνεργάτης του ΤΕΙ Θεσσαλίας και συνεργάτης ερευνητής του ΕΚΕΤΑ.

Δρ. Πολυξένη Ράγκου

Βαθμίδα: Επίκουρη Καθηγήτρια

Σύντομο Βιογραφικό
Η Δρ. Πολυξένη Ράγκου είναι Επίκουρη Καθηγήτρια στο Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ., στο γνωστικό αντικείμενο της Διδακτικής της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Διευθύντρια του Σπουδαστηρίου Δασικής Αναψυχής, Περιβαλλοντικής Αγωγής και Κοινωνιολογίας. Πτυχιούχος Χημείας της Φυσικομαθηματικής Σχολής του Α.Π.Θ.. Μεταπτυχιακές σπουδές, με υποτροφία του ΙΚΥ, στη Διδακτική της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στο Πανεπιστήμιο Paris 7 (Denis Diderot) και διδακτορικές σπουδές στο ίδιο αντικείμενο στο Πανεπιστήμιο Paris Sud-Onze (Orsay).

Το πεδίο των ερευνητικών της ενδιαφερόντων, μεταξύ άλλων, είναι η επιμόρφωση εκπαιδευτικών, οι μεθοδολογικές προσεγγίσεις στη διδακτική της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, η παραγωγή και η αξιολόγηση εκπαιδευτικού υλικού στην ΠΕ. Έχει αξιόλογη εμπειρία στην επιμόρφωση εκπαιδευτικών και επιμορφωτών στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Έχει πάρει μέρος σε πάνω από 70 επιμορφωτικά σεμινάρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, σχετικά με την Διδακτική της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και το περιβάλλον. Έχει πλούσια και συνεχή συνεργασία με Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Υπήρξε επιστημονικός συνεργάτης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Έχει διδάξει στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στο Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Ρόδος), στο Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Α.Π.Θ. και στο Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ. (στα δύο τελευταία εξακολουθεί να διδάσκει). Έχουν ολοκληρωθεί 16 μεταπτυχιακές διατριβές υπό την επίβλεψή της.

Είναι επιβλέπουσα σε 5 μεταπτυχιακές και 5 διδακτορικές διατριβές που βρίσκονται σε εξέλιξη. Είναι μέλος σε 4 Τριμελείς Συμβουλευτικές Επιτροπές Διδακτορικών και σε 15 Μεταπτυχιακών Διατριβών. Έχει συμμετάσχει στην υποβολή προτάσεων και την υλοποίηση πάνω από 20 ευρωπαϊκών και εθνικών ερευνητικών προγραμμάτων και υπήρξε Επιστημονική Υπεύθυνος σε 2 επιστημονικά προγράμματα.

Έχει πάνω από 30 δημοσιεύσεις σε διεθνή και εθνικά έγκριτα επιστημονικά περιοδικά, συνέδρια και συλλογικούς τόμους, ενώ έχει συγγράψει συλλογικά 16 βιβλία-εκπαιδευτικό υλικό, για το περιβάλλον και την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, καθώς επίσης και πανεπιστημιακές σημειώσεις.

Έχει συμμετάσχει σε πληθώρα συνεδρίων, διεθνών και ημεδαπών, συμποσίων και Ημερίδων για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Είναι επίσης κριτής και μέλος συντακτικών επιτροπών, σε έγκριτα περιοδικά.

Είναι μέλος ελληνικών και διεθνών επιστημονικών οργανώσεων, δικτύων και φορέων στα αντικείμενα του επιστημονικού της ενδιαφέροντος. Ενδεικτικά, είναι μέλος του Διεθνούς Δικτύου DPH – «Dialogues pour le Progrès de l’Homme», της Association Nationale d’Education à l’Environnement Ecole et nature, της Γαλλικής Ένωσης DIRES (Didactique Innovation Recherche en Education Scientifique), μέλος του «Διεθνούς Δικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης- POLIS», μέλος της «Πανελλήνιας Ένωσης Εκπαιδευτικών για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» (ΠΕΕΚΠΕ), μέλος της «Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για την Αειφορία» (ΕΛΕΕΤΠΕΑ), μέλος του Επιμελητηρίου Περιβάλλοντος και Βιωσιμότητας, μέλος του ΔΣ του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού της Οίτης.