Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Δρ. Στέλλα Κωστοπούλου

Βαθμίδα: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Σύντομο Βιογραφικό
Η Δρ. Στέλλα Κωστοπούλου είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Περιφερειακής και Τουριστικής Ανάπτυξης στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του ΑΠΘ. Πτυχιούχος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ΑΠΘ, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου από το Université des Sciences Sociales de Grenoble και από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ, Διδάκτορας του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ΑΠΘ (1988). Από το 2002 είναι μέλος ΔΕΠ του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ΑΠΘ.

Έχει διδάξει σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο Τουριστική Ανάπτυξη, Στρατηγική στη Βιομηχανία Φιλοξενίας & Τουρισμού, Περιφερειακή Ανάπτυξη και Πολιτική, Οικονομική του Χώρου, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδoς, στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Υπήρξε Επισκέπτρια Καθηγήτρια στo Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Έχει δώσει διαλέξεις ως προσκεκλημένη ομιλήτρια σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού και σε διεθνείς οργανισμούς (Peking University, La Trobe University, York University, Moscow State University of International Relations (MGIMO), OTIE-Observatory on Tourism).

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται σε θέματα τουρισμού, περιφερειακής ανάπτυξης, πολιτιστικών βιομηχανιών και τοπικής ανάπτυξης.

Έχει δημοσιεύσει άρθρα σε έγκυρα διεθνή περιοδικά όπως Sustainability, Anatolia: An International Journal of Tourism and Hospitality Research, International Journal of Sustainable Development κα. Είναι κριτής σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά όπως Tourism Management, Journal of Tourism Research & Hospitality, South-Eastern Journal of Economics, European Urban and Regional Studies.

Έχει συμμετάσχει σε πολλά διεθνή και εθνικά συνέδρια, και ως Επιστημονικά Υπεύθυνη ή Ερευνήτρια σε εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα σε θέματα τουρισμού και περιφερειακής ανάπτυξης. Είναι Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Διεπιστημονικού Κέντρου Τουρισμού του Δρόμου του Μεταξιού, ΑΠΘ, Συντονίστρια ECTS/Erasmus/LLP του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών και Συντονίστρια του ΑΠΘ για τη Συμφωνία Επιστημονικής Συνεργασίας ΑΠΘ-Chinese Academy of Social Sciences.

Διετέλεσε Διευθύντρια του Εργαστηρίου Εφαρμοσμένων Οικονομικών και Ανάπτυξης και Διευθύντρια του Τομέα Εφαρμοσμένων Οικονομικών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ΑΠΘ, Εκπρόσωπος του Τμήματος στη Σύγκλητο, Μέλος της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων ΑΠΘ και της Επιτροπής Χωρικής Ανάπτυξης ΑΠΘ.

Δρ. Γρηγόρης Ζαρωτιάδης

Βαθμίδα: Αναπληρωτής Καθηγητής
Σύνδεσμοι: Ιστοσελίδα, Ιστοσελίδα, Facebook, Twitter

Σύντομο Βιογραφικό
Ο Δρ. Γρηγόρης Ζαρωτιάδης είναι Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και από τον περασμένο Δεκέμβριο Κοσμήτορας της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών.

Η έρευνά του καλύπτει το φάσμα της Διεθνούς Οικονομικής και της Οικονομικής Ανάπτυξης, όπου έχει να επιδείξει ένα πλούσιο έργο με σειρά διεθνών ανακοινώσεων σε συνέδρια και επιστημονικά περιοδικά, συμμετοχές σε συλλογικούς τόμους και μονογραφίες.

Στη δεκαοκτάχρονη παρουσία του στην ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση, εκτός από τα προγράμματα σπουδών του Τμήματός στο οποίο υπηρετεί, έχει διδάξει σε πολλά μεταπτυχιακά σε όλη τη χώρα, σε διεθνή θερινά σχολεία, ως επισκέπτης εισηγητής σε άλλα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, έχει επιβλέψει σειρά μεταπτυχιακών και διδακτορικών διατριβών και έχει διατελέσει κριτής και βαθμολογητής άλλων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Τέλος είναι μέλος της Συντακτικής Επιτροπής διεθνών περιοδικών και υπηρετεί από τη θέση του Αντιπροέδρου την Ένωση των Οικονομικών Πανεπιστημίων της Νότιας και Ανατολικής Ευρώπης και της Παρευξείνιας Ζώνης.

Δρ. Δημήτρης Μάρδας

Βαθμίδα: Kαθηγητής

Σύντομο Βιογραφικό
Ο Δρ. Δημήτρης Μάρδας είναι Kαθηγητής Διεθνών Εμπορικών Σχέσεων με έμφαση στις Εμπορικές Σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Τμήμα. Οικονομικών Επιστημών του ΑΠΘ. Μετά την απόκτηση του πτυχίου στην Οικονομία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και την ολοκλήρωση των μεταπτυχιακών του σπουδών, D.E.A. (Master) στην Ευρωπαϊκή Οικονομία, Πανεπιστήμιο Paris II-Panthéon και Δίπλωμα στα Οικονομικά, Centre Universitaire d΄Etudes des Communautés Européennes, Πανεπιστήμιο Paris I-Panthéon Sorbonne, υποστήριξε το 1990 τη Διδακτορική του Διατριβή “Η Θεωρία των ενδοκλαδικών ανταλλαγών. Η περίπτωση της ΕΟΚ» και απέκτησε τον τίτλο του διδάκτορα από το Πανεπιστήμιο Paris II-Panthéon.

Έχει διδάξει Ευρωπαϊκή Οικονομία, Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις, Εφαρμοσμένη Οικονομία, Οικονομική Πολιτική, Δημόσια Οικονομική στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ, καθώς και σε Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών.

Διετέλεσε Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ (2006-2007), Διευθυντής του Τομέα Γενικής Οικονομικής Θεωρίας και Πολιτικής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ (2004-2006 & 2008-2010). Οι κύριες συνεισφορές του επικεντρώνονται στο Διεθνές Εμπορικές Σχέσεις – Ενδοκλαδικό Εμπόριο, Δημόσια Οικονομικά, Οικονομική Ανάλυση των Προμηθειών του Δημοσίου, Ευρωπαϊκή Οικονομία, Ξένες Άμεσες Επενδύσεις, Τεχνολογική Έρευνα και Εμπόριο.

Έχει δημοσιεύσει άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές όπως Southeast European and Black Sea Studies, Transition Studies Review, International Advances in Economic Research, The World Economy, Public Finance. Δημοσίευσε επίσης βιβλία και συμμετείχε σε μελέτες στην ελληνική και αγγλική γλώσσα όπως, ‘Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις‘ (2006), ‘Από την ΕΟΚ στην ΕΕ- Από την ολοκλήρωση της Ενιαίας Αγοράς έως την πολιτική ενοποίηση του Ευρωπαϊκού χώρου’ (2005), ‘Τα Οικονομικά των προμηθειών του Δημοσίου’ (1999), Japanese Manufacturing FDI’s in Europe:Present Idiosyncrasies and Future Prospects (with M. Pournarakis ans N. Varsakelis) (2000).

Είναι Βουλευτής Β΄ Θεσσαλονίκης. Διετέλεσε Υφυπουργός Εξωτερικών – Αρμόδιος για τις Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις (2015-2016), Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών (Ιανουάριος-Αύγουστος 2015), Διευθύνων Σύμβουλος του Ελληνικού Οργανισμού Εξωτερικού Εμπορίου ΟΠΕ ΑΕ (2002–2004), Γενικός Γραμματέας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης (2000-2002).

Δρ. Δημήτριος B. Κουσενίδης

Βαθμίδα: Αναπληρωτής Καθηγητής

Σύντομο Βιογραφικό
Ο Δρ. Δημήτριος B. Κουσενίδης είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Χρηματοοικονομικής – Λογιστικής στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Α.Π.Θ.. Είναι Πρόεδρος του Τμήματος, μέλος της Συγκλήτου του Α.Π.Θ., μέλος της Κοσμητείας της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών και έχει διατελέσει μέλος του επταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Ερευνών, μέλος της Επιτροπής Οικονομικών του Α.Π.Θ. και Διευθυντής του Τομέα Οικονομικής των Επιχειρήσεων του Τμήματος.

Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Α.Π.Θ. (1987), κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Εξειδίκευσης στη Λογιστική (MAcc) από το University of Glasgow της Μεγάλης Βρετανίας (1990) και Διδακτορικού Διπλώματος στη Χρηματοοικονομική και Λογιστική από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Α.Π.Θ. (1998).

Διδάσκει ως μόνιμο μέλος ΔΕΠ στο Προπτυχιακό και Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος στο οποίο εργάζεται. Παράλληλα, ως Επισκέπτης Καθηγητής διδάσκει στο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στα αντικείμενα της χρηματοοικονομικής ανάλυσης και της χρηματοοικονομικής λογιστικής.

Μελέτες του έχουν δημοσιευτεί σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής όπως: Journal of Banking & Finance, European Accounting Review, Journal of Financial Stability, International Journal of Accounting, International Review of Financial Analysis, Advances in Accounting, Review of Accounting and Finance, Multinational Finance Journal, Managerial and Decision Economics, Journal of Economic Asymmetries, Managerial Finance, κ.α.

Επίσης, έχει συμμετάσχει, με παρουσίαση εργασιών του, σε πολλά Ελληνικά και Διεθνή Επιστημονικά Συνέδρια ενώ είναι μέλος σε πλειάδα Επιστημονικών και Επαγγελματικών Οργανώσεων στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό. Έχει συγγράψει ένα διδακτικό εγχειρίδιο στην Διοικητική Λογιστική ενώ συμμετείχε στις ομάδες που επιμελήθηκαν την Ελληνική έκδοση των βιβλίων «Principles of Corporate Finance» (Brealey, R., Myers, S. & Allen, F.) και «Investments» (Bodie, Z., Kane, A. & Marcus, A.).

Επίσης, έχει επιβλέψει επιτυχημένα Διδακτορικές και Μεταπτυχιακές Διατριβές και έχει διατελέσει υπεύθυνος επιλογής φοιτητών στα Μεταπτυχιακά Προγράμματα του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών. Διαθέτει πλούσια επαγγελματική εμπειρία ως αναλυτής σε εταιρίες του χρηματοοικονομικού τομέα ενώ παράλληλα έχει διατελέσει μέλος της Επιτροπής Λογιστικών Βιβλίων Θεσσαλονίκης και σύμβουλος σε διάφορους φορείς του δημόσιου τομέα.

Δρ. Ευαγγελία Δεσλή

Βαθμίδα: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Σύντομο Βιογραφικό
Η Δρ. Ευαγγελία Δεσλή είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στο οποίο υπηρετεί από το 2007. Πριν από αυτή την θέση, εργάστηκε για 8 έτη ως Manager στην εταιρεία Lloyd’s of London (UK) και δυο χρόνια ως Assistant Vice President και Econometrician στην θυγατρική της General Motors, GMAC Commercial Mortgage (USA). Επίσης έχει και τον τίτλο της Affiliate Actuary of the Institute and Faculty of Actuaries (UK).

Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2013-14 ήταν Επισκέπτρια Καθηγήτρια (Visiting Professor) στο School of Economics and Finance, Queen Mary University, London, UK. Η κα Ευαγγελία Δεσλή έχει σπουδάσει Μαθηματικά (BSc in Mathematics) στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, και MA in Economics στο University of Connecticut (USA). Η διδακτορική έρευνά της (PhD in Economics) πραγματοποιήθηκε στο Department of Economics, University of Connecticut, και είχε τίτλο “Estimation of Technical Efficiency in Parametric and Non-Parametric Production Frontiers”.

Τα βασικά τρέχοντα ερευνητικά της ενδιαφέροντα είναι στις περιοχές της Οικονομικής Μεγέθυνσης, Θεωρητική και Εμπειρική Εκτίμηση Αποτελεσματικότητας Παραγωγικών Διαδικασιών με εφαρμογές σε κλάδους, επιχειρήσεις και χώρες καθώς και Μέτρηση Κινδύνου (ασφαλιστικά και τραπεζική).

Έχει δημοσιεύσει σε περιοδικά όπως American Economic Review, Cambridge Journal of Economics, Journal of Post-Keynesian Economics, Risk Analysis, The Manchester School Risk Analysis, Review of Development Economics.

Δρ. Κατρακυλίδης Κωνσταντίνος

Βαθμίδα: Καθηγητής

Σύντομο Βιογραφικό
Ο Δρ. Κατρακυλίδης Κωνσταντίνος είναι Καθηγητής Οικονομετρίας στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Αποφοίτησε από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης από όπου έλαβε και το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα ειδίκευσης στην Οικονομική Επιστήμη και αργότερα και το Διδακτορικό του Δίπλωμα. Συνέχισε ως μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Πανεπιστήμιο KVL της Κοπεγχάγης, Δανία. Έχει διδάξει Θεωρητική και Εφαρμοσμένη Οικονομετρία στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης καθώς και Στατιστική και Επιχειρησιακή Έρευνα στα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Θεσσαλονίκης και των Σερρών. Επίσης δίδαξε Προχωρημένη Οικονομετρία, Ποσοτικές Μεθόδους και Μεθοδολογία Έρευνας σε μεταπτυχιακό επίπεδο στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, στο Διεθνές Ελληνικό Πανεπιστήμιο, στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και στο πρόγραμμα Erasmus-Mundus.

Είναι συγγραφέας δύο επιστημονικών εγχειριδίων στα θέματα της σύγχρονης Οικονομετρικής Ανάλυσης και έχει δημοσιεύσει πλήθος άρθρων σε αναγνωρισμένου κύρους διεθνή και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (Applied Economics, International Labour Review, Economic Modelling, Policy Modelling, Empirica, American Journal of Health Behavior, Journal of Applied Business Research, Atlantic Economic Journal, Weltwirtschaftliches Archiv, Prague Economic Papers, PanoEconomicus, International Review of Economics and Business, Economics and Business Review, International Journal of Economic Research, International Advances in Economic Research, Annals of Economics and Finance, Applied Economics Letters, Journal of Agricultural and Applied Economics, Agricultural Economics Review, Research in International Business and Finance, International Research Journal of Finance and Economics, Research Journal of International Studies, American Journal of Economics and Sociology, Acta Oeconomica, The International Journal of Economic Issues, The Indian Economic Journal, Transnational Corporations,, International Journal of Financial Economics and Econometrics, European Research Studies Journal, Spoudai, Studi Economicci και άλλα).

Ακόμη, υπήρξε εκδότης του διεθνούς επιστημονικού περιοδικού “International Review of Applied Economic Research” (IRAER) και κριτής επιστημονικών άρθρων σε πολυάριθμα διεθνή και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (Agricultural Economics, Agricultural Economics Review, European Journal of Political Economy, Review of Economic Sciences, International Journal of Economic Sciences and Applied Research, International Review of Applied Economics, Bulletin of Political Economy, International Journal of Decision Sciences, Risk and Management και άλλα).

Από το Σεπτέμβριο του 2013 μέχρι και τον Οκτώβριο του 2015 διετέλεσε Πρόεδρος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ενώ για πολλά χρόνια είχε υπηρετήσει ως Διευθυντής του Τομέα Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης όπως και Διευθυντής του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του Τμήματος.

Δρ. Μωϋσής Γ. Σιδηρόπουλος

Βαθμίδα: Καθηγητής

Σύντομο Βιογραφικό
Ο Δρ. Μωϋσής Γ. Σιδηρόπουλος είναι Καθηγητής Μακροοικονομικής Ανάλυσης στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Α.Π.Θ. Μετά την απόκτηση του πτυχίου στην Οικονομία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και την ολοκλήρωση των μεταπτυχιακών του σπουδών ως υπότροφος της Γαλλικής Κυβέρνησης (Υπουργείο Εξωτερικών), υποστήριξε τον Μάρτιο του 1990 τη διδακτορική του διατριβή και απέκτησε τον τίτλο του διδάκτορα (Doctorat d’ Etat) των Οικονομικών στο Πανεπιστήμιο Louis Pasteur του Στρασβούργου και διορίστηκε το 1991 σε θέση Επίκουρου Καθηγητή στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης του Πανεπιστημίου του Στρασβούργου. Από τότε έχει διδάξει μακροοικονομία στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών ως Αναπληρωτής Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Στρασβούργου και είναι μέλος του BETA (Bureau d’Economie Théorique et Appliquée). Δίδαξε ως Επισκέπτης Καθηγητής στα Πανεπιστήμια της Βιρτζίνια στις Ηνωμένες Πολιτείες (1993 και 1995) και στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης στην Ελλάδα (2001 έως 2004).

Διετέλεσε Διευθυντής της ερευνητικής ομάδας στο Εργαστήριο LEAP (Εργαστήριο Οικονομικής Ανάλυσης και Πολιτικής) στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Διετέλεσε επίσης συν-διευθυντής του Παρατηρητηρίου της Οικονομικής Πολιτικής στην Ευρώπη (από το 1998) στο Πανεπιστήμιο του Στρασβούργου Louis Pasteur.

Οι κύριες συνεισφορές του επικεντρώνονται τόσο στη θεωρητική όσο και στην οικονομετρική ανάλυση της αλληλεπίδρασης νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής σε μια νομισματική ένωση, στην αξιοπιστία της νομισματικής πολιτικής, στο κόστος και τη δυναμική του αποπληθωρισμού, στην ανεξαρτησία και στη διαφάνεια των κεντρικών τραπεζών.

Έχει δημοσιεύσει περίπου 50 άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές όπως: Review of International Economics, Economic Modeling, The Manchester School Review, Open Economies Review, Bulletin of Economic Research, International Economic Journal, International Journal of Finance and Economics, Applied Economics Letters, International Advances in Economic Research, Applied Economics and Research in Economics. Δημοσίευσε επίσης περίπου σαράντα άρθρα σχετικά με την οικονομική πολιτική στον ελληνικό και διεθνή Τύπο και πέντε βιβλία: τρία βιβλία στη γαλλική και δύο στην ελληνική γλώσσα.

Δρ. Νικόλαος Βαρσακέλης

Βαθμίδα: Αναπληρωτής Καθηγητής

Σύντομο Βιογραφικό
Ο Δρ. Νικόλαος Βαρσακέλης, Αναπληρωτής Πρύτανη Οικονομικών του ΑΠΘ, είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Βιομηχανικής Πολιτικής στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του ΑΠΘ. Πτυχιούχος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ΑΠΘ (1981), κάτοχος του μεταπτυχιακού τίτλου από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου McMaster του Καναδά (1983) και διδάκτορας του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ΑΠΘ (1989). Από το 1992 είναι μέλος ΔΕΠ του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ΑΠΘ.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται σε θέματα όπως Τεχνολογική και Βιομηχανική Πολιτική και Πολυεθνικές Επιχειρήσεις.

Έχει δημοσιεύσει σειρά επιστημονικών άρθρων σε διεθνή περιοδικά για θέματα που αφορούν την τεχνολογική ανάπτυξη μιας χώρας, τα τεχνολογικά πάρκα, τις πολυεθνικές εταιρείες και τους παράγοντες που επηρεάζουν τις αποφάσεις μιας εταιρίας για την εγκατάσταση σε μια χώρα.

Έχει συμμετάσχει σε πολλά συνέδρια και είναι κριτής σε περιοδικά και σε ερευνητικά προγράμματα διεθνών οργανισμών συναφών προς το ερευνητικό του έργο.

Έχει διατελέσει Εθνικός Σύμβουλος στις Γενικές Διευθύνεις ΙΙ και ΧV της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και έχει συμμετάσχει ως ερευνητικός υπεύθυνος και ως ερευνητής σε αρκετά ερευνητικά προγράμματα, τόσο της ΕΕ, όσο και της ΓΓΕΤ, σε θέματα βιομηχανίας, τεχνολογίας και περιφερειακής ανάπτυξης. Υπήρξε επισκέπτης ερευνητής στo Πανεπιστήμιο του Alicante (Ισπανία) και της Κοπεγχάγης (Δανία). Έδωσε ως προσκεκλημένος ερευνητικές διαλέξεις σε πανεπιστήμια του εξωτερικού και του εσωτερικού. Σήμερα είναι Διευθυντής του Εργαστηρίου Οικονομικής Ανάλυσης και Πολιτικής του Α.Π.Θ.

Δρ. Περσεφόνη Τσαλίκη

Βαθμίδα: Καθηγήτρια

Σύντομο Βιογραφικό
Η Δρ. Περσεφόνη Τσαλίκη είναι Καθηγήτρια στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Α.Π.Θ στο γνωστικό αντικείμενο της Πολιτικής Οικονομίας. Το πρώτο της πτυχίο είναι από το Οικονομικό Τμήμα του Α.Π.Θ. ενώ το μεταπτυχιακό και το διδακτορικό της είναι από The New School for Social Research της Νέας Υόρκης των ΗΠΑ.

Έχει δημοσιεύσει πάνω από 70 επιστημονικές εργασίες, σε έγκριτα διεθνή περιοδικά με κριτές όπως: Cambridge Journal of Economics, Review of Radical Political Economics, International Review of Applied Economics, Review of Political Economy, Contribution to Political Economics, History of Economic Thought and Policy, Journal of Developing Areas, European Journal of the History of Economic Thought, Review of Industrial Organization. Έχει συμμετάσχει, με εισήγηση, σε περισσότερα από 40 συνέδρια παγκόσμια και εθνικά. Δημοσίευσε επίσης τέσσερα βιβλία: δυο βιβλία στην αγγλική και δύο στην ελληνική γλώσσα. Ως επιβλέπουσα καθηγήτρια ολοκλήρωσε πέντε Διδακτορικές Διατριβές και 15 Μεταπτυχιακές Διπλωματικές, ενώ τώρα επιβλέπει 3 Διδακτορικές Διατριβές και 2 Μεταπτυχιακές Διπλωματικές. Είναι Διευθύντρια του ΠΜΣ των Οικονομικών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών.

Τα βασικά τρέχοντα ερευνητικά της ενδιαφέροντα είναι στις περιοχές της Πολιτικής Οικονομίας, Οικονομικής Μεγέθυνσης, Θεωρίες Ανταγωνισμού με εφαρμογές σε κλάδους, επιχειρήσεις και χώρες. Είναι μέλος πολλών επιστημονικών οργανισμών καθώς επίσης κριτής και μέλος συντακτικών επιτροπών, σε πολλά έγκριτα περιοδικά.