Τμήμα Γεωπονίας

Δρ. Αναστάσιος Μιχαηλίδης

Βαθμίδα: Αναπληρωτής Καθηγητής
Τηλέφωνα Επικοινωνίας: Tηλ. 2310998783, Κιν. 6977353858, Fax: 2310998828
Email: tassosm@auth.gr
Σύνδεσμοι: Βιογραφικό, Facebook

Σύντομο Βιογραφικό
Ο Δρ. Αναστάσιος Μιχαηλίδης είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Γεωργικών Εφαρμογών στο Τμήμα Γεωπονίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τη διαδικασία διάχυσης (υιοθέτησης) των γεωργικών καινοτομιών, το συμβουλευτικό έργο στη γεωργία, την κατάρτιση σε θέματα διοίκησης ολικής ποιότητας, τη γεωργική εκπαίδευση, τη μεθοδολογία της έρευνας, την αγροτική ανάπτυξη, τη στατιστική και την οικονομετρία.

Έχει δημοσιεύσει περισσότερα από 100 άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, συλλογικούς τόμους και πρακτικά διεθνών συνεδρίων ενώ έχει συμμετάσχει στην υποβολή προτάσεων και στην υλοποίηση ανταγωνιστικών ευρωπαϊκών και εθνικών ερευνητικών έργων (FP6. FP7, ERASMUS+, EQUAL, ΠΕΝΕΔ, Grundtvig, INTERREG, LLP, TEMPUS).

Έχει επιβλέψει (ή επιβλέπει) 7 διδακτορικές και περισσότερες από 15 μεταπτυχιακές διατριβές και συμμετείχε σε πλήθος εξεταστικών επιτροπών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Έχει επίσης διατελέσει αξιολογητής σε πολλά διεθνή επιστημονικά άρθρα και ως μέλος Συντακτικών Επιτροπών σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Κατά τη διετία 2016-2018 εκλέχτηκε Πρόεδρος της Επιστημονικής Εταιρίας Αγροτικής Οικονομίας (ΕΤΑΓΡΟ).

Δρ. Μαρία Παρταλίδου

Βαθμίδα: Επίκουρη Καθηγήτρια
Τηλέφωνα Επικοινωνίας: Τηλ: 2310 998701, Φαξ: 2310 998828
Email: parmar@agro.auth.gr
Ιστοσελίδα: http://rural-lab.agro.auth.gr/
Διεύθυνση Εργασίας: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τομέας Αγροτικής Οικονομίας (2ος όροφος, γραφ Νο 2), κτίριο Γεωπονικής, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα ΤΚ 54124
Άλλες Πληροφορίες: Scopus Author ID: 34877375300
ResearcherID: G-2447-2014
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-6712-2094

Σύντομο Βιογραφικό
Η Δρ. Μαρία Παρταλίδου είναι Επίκουρη Καθηγήτρια στο Τμήμα Γεωπονίας του Α.Π.Θ. στον Τομέα Αγροτικής Οικονομίας, με γνωστικό αντικείμενο την Αγροτική Κοινωνιολογία. Το διδακτικό και ερευνητικό έργο της αφορά ζητήματα όπως ο αγροτικός τουρισμός, οι ειδικές και εναλλακτικές μορφές τουρισμού στην ύπαιθρο, οι μέθοδοι κοινωνικών επιστημών, η τοπική ανάπτυξη και η κοινωνική καινοτομία και κοινωνική επιχειρηματικότητα στον αγροτικό τομέα, τοπικά αγροδιατροφικά δίκτυα κ.α.

Τόσο η μεταπτυχιακή όσο και η διδακτορική της διατριβή αφορούσαν στον Αγροτικό Τουρισμό και θεράπευσαν μεταξύ άλλων ζητήματα κοινωνικών προτύπων και προδιαγραφών ποιότητας. Ως Επιστημονική Συνεργάτιδα σχεδίασε και υλοποίησε σειρά εθνικών και διακρατικών έργων και συνεργασιών σε θέματα τοπικής ανάπτυξης και αγροτικού τουρισμού ενώ έχει αξιολογήσει και παρακολουθήσει την υλοποίηση αγροτουριστικών επενδύσεων ως επιτροπή παραλαβής έργων της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας LEADERΙΙ & LEADER+ στο νομό Χαλκιδικής.

Επί σειρά ετών έχει δώσει διαλέξεις σε διάφορα ακαδημαϊκά ιδρύματα για τον Αγροτικό Τουρισμό, τα τοπικά επιχειρηματικά – κοινωνικά δίκτυα Τουρισμού στην ύπαιθρο κ.α ενώ στο παρελθόν έχει συμμετάσχει και σε προγράμματα συνεχιζόμενης κατάρτισης ενηλίκων με θέματα όπως: περιβάλλον, εκπαίδευση, κοινωνική δυναμική και αγροτουρισμός, κατάρτιση και ευαισθητοποίηση σε θέματα αγροτουρισμού, αξιοποίηση προϊόντων αιγοπροβατοτροφίας μέσω του αγροτουρισμού κ.α. Έχει πάνω από 65 δημοσιεύσεις σε διεθνή και εθνικά έγκριτα επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια με κριτές, ενώ έχει συμμετάσχει στην υποβολή προτάσεων και στην υλοποίηση 16 ερευνητικών προγραμμάτων, σε 3 εκ των οποίων υπήρξε Επιστημονικώς Υπεύθυνη. Στο παρελθόν έχει συμμετάσχει στην Διεπιστημονική Εθνική Ομάδα Εργασίας για έρευνα, μελέτη, καταγραφή προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας αγροτουριστικών επενδύσεων.

Σήμερα είναι Πρόεδρος της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τομέα Αγροτικής Οικονομίας, Υπεύθυνη Πρακτικής Άσκησης φοιτητών/τριων, Μέλος της Επιτροπής Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου Α.Π.Θ., μέλος της Επιτροπής Παρατηρητηρίου φοιτητών/φοιτητριών Ευαίσθητων Κοινωνικών Ομάδων του Α.Π.Θ. και Μέλος της Μεσογειακής Επιστημονικής Εταιρίας για την Κοινωνιολογία του Τουρισμού.

Δρ. Όλγα Ιακωβίδου

Σύντομο Βιογραφικό

Η Δρ. Όλγα Ιακωβίδου είναι Καθηγήτρια Αγροτικής Κοινωνιολογίας-Αγροτικού Τουρισμού στον Τομέα Αγροτικής Οικονομίας της Γεωπονικής Σχολής Α.Π.Θ. Είναι γεωπόνος με μεταπτυχιακές σπουδές στην Αγροτική ανάπτυξη (MSc από το ΙΑΜΜ του Montpellier και DEA από το Université Paul Valery του Montpellier της Γαλλίας) και στον Αγροτικό Τουρισμό (Διδακτορικό από τη Γεωπονική Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης).

Τα βασικά της ερευνητικά ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στο σχεδιασμό και τις επιδράσεις του αγροτικού τουρισμού και των εναλλακτικών μορφών τουρισμού, στην αειφόρο αγροτική ανάπτυξη, σε θέματα αγροτικής κοινωνιολογίας και κοινωνικής δημογραφίας.

Οι πρόσφατες έρευνές της περιλαμβάνουν τον σχεδιασμό της ανάπτυξης αγροτικού και οινικού τουρισμού σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, τη μελέτη των Γυναικείων Αγροτουριστικών Συνεταιρισμών, τη γυναικεία επιχειρηματικότητα στην ελληνική ύπαιθρο, την εγκατάσταση των νέων στη γεωργία και την απασχόληση αλλοδαπών στην ελληνική ύπαιθρο . Υπήρξε επιστημονικά υπεύθυνη ή μέλος ερευνητικής ομάδας 28 εθνικών και ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων.

Έχει δημοσιεύσει περισσότερες από 90 επιστημονικές εργασίες σε ελληνικά και διεθνή περιοδικά, καθώς και σε πρακτικά συνεδρίων. Έχει γράψει ένα βιβλίο και κεφάλαια για 3 ξενόγλωσσα βιβλία και ένα ελληνικό.

Από το 2005 έως το 2008 διετέλεσε πρόεδρος της Mediterranean Association for the Sociology of Tourism της οποίας είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου από το 1991 έως και σήμερα.