Μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων του Α.Π.Θ.

Δρ. Γιώργος Δογάνης

Βαθμίδα: Καθηγητής
Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2310 992211
Email: doganis@phed.auth.gr

Σύντομο Βιογραφικό
Ο Δρ. Γιώργος Δογάνης είναι Καθηγητής στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Α.Π.Θ. στο γνωστικό αντικείμενο Κοινωνική Αθλητική Ψυχολογία. Οι μεταπτυχιακές του σπουδές έγιναν στην Αγγλία (University of Birmingham) και την Ελλάδα (ΑΠΘ). Υπηρετεί στο ΑΠΘ ως μέλος ΔΕΠ από το 1984. Για σύντομο χρονικό διάστημα διετέλεσε αναπλ. Καθηγητής στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Ίδρυσε το 1988 και υπήρξε διευθυντής του εργαστηρίου Αθλητικής Ψυχολογίας επί σειρά ετών. Έχει διδάξει σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο μαθήματα όπως Αθλητική Ψυχολογία, Κοινωνική Αθλητική Ψυχολογία, Ψυχολογία Ασκουμένων, Ψυχολογική Προετοιμασία Αθλητών, Εισαγωγή στην Επιστήμη της Φυσικής Αγωγής και του Αθλητισμού. Τα ερευνητικά του ενδιαφέρονται αφορούν στα κίνητρα, την ανάπτυξη της αθλητικής ομάδας, την αποτελεσματική άσκηση ηγεσίας, την επικοινωνία και τη λήψη των αποφάσεων στον αθλητισμό, την άσκηση και την αναψυχή και την ψυχολογική προετοιμασία των αθλητών. Έχει 70 περίπου διεθνείς και ελληνικές δημοσιεύσεις σε έγκριτα περιοδικά και πολλές ανακοινώσεις σε συνέδρια. Υπήρξε επιστημονικά υπεύθυνος σε 3 ερευνητικά έργα, ένα εκ των οποίων είναι το Πρόγραμμα Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων (ΠΕΓΑ) «Σύγχρονες Μορφές Ανάπτυξης Τουρισμού: Καινοτόμες Δράσεις». Έχει δημοσιεύσει 3 βιβλία και 2 κεφάλαια σε ξενόγλωσσα βιβλία. Υπήρξε πρόεδρος του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Α.Π.Θ. επί 5 έτη, μέλος της συγκλήτου και πρόεδρος του Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου του Α.Π.Θ. επί 5 έτη. Είναι επί σειρά ετών συνεργάτης της ελληνικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας (ΕΠΟ), στα πλαίσια εκπαίδευσης και πιστοποίησης των προπονητών. Είναι μέλος στο ΔΣ του Ευρωπαϊκού Διεπιστημονικού Κέντρου Τουρισμού του Δρόμου του Μεταξιού του Α.Π.Θ.

Δρ. Στυλιανή Λεφάκη

Βαθμίδα: Επίκουρη Καθηγήτρια

Σύντομο Βιογραφικό
Η Δρ. Στυλιανή Λεφάκη (Αρχιτέκτων ΑΠΘ, MSc Προστασία, Συντήρηση και Αποκατάσταση Μνημείων Πολιτισμού, PhD ΔΠΜΣ στην Προστασία, Συντήρηση και Αποκατάσταση Μνημείων Πολιτισμού, Α.Π.Θ.) είναι Επίκουρη Καθηγήτρια του Δ Τομέα Ιστορίας Αρχιτεκτονικής, Ιστορίας Τέχνης Ιστορίας Αρχιτεκτονικής, Ιστορίας Τέχνης, Αρχιτεκτονικής Μορφολογίας και Αναστήλωσης του Τμήματος Αρχιτεκτόνων της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ. Διδάσκει στον προπτυχιακό κύκλο σπουδών του Τμήματος Αρχιτεκτόνων εργαστηριακά και θεωρητικά μαθήματα όπως αρχιτεκτονική σύνθεση, αποκατάσταση και επανάχρηση ιστορικών κτιρίων και συνόλων, σχεδιασμό μουσείων και εκθέσεων και εισαγωγή στη θεωρία και μεθοδολογία αποκατάστασης αρχιτεκτονικών μνημείων. Επίσης διδάσκει στο ΔΜΠΣ του Α.Π.Θ. Προστασία, Συντήρηση και Αποκατάσταση Μνημείων Πολιτισμού Α΄κατεύθυνση, αρχιτεκτονικά μνημεία και συμμετέχει ως διδάσκουσα στο ΔΠΜΣ Μουσειολογίας- Διαχείρισης Πολιτισμού του Α.Π.Θ. Έχει πλούσιο και πολυδιάστατο αρχιτεκτονικό έργο το οποίο έχει διακριθεί και δημοσιευτεί και το οποίο περιλαμβάνει δημόσια και ιδιωτικά έργα μικρής και μεγάλης κλίμακας, ειδικά κτίρια, πολυκατοικίες, μονοκατοικίες, μελέτες οργάνωσης και διαμόρφωσης υπαίθριων χώρων, ανάπλασης και ανάδειξης ιστορικών χώρων, μελέτες οργάνωσης εσωτερικών χώρων, μελέτες τεκμηρίωσης, αποκατάστασης, επισκευής και επανάχρησης υφισταμένων ιστορικών κτιρίων κ.λ.π. Έχει συμμετάσχει με διακρίσεις σε Πανελλήνιους και διεθνείς αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς, διαγωνισμούς με προεπιλογή και διαγωνισμούς μελέτης- κατασκευής. Διαθέτει πάνω από 50 δημοσιεύσεις σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά, πρακτικά διεθνών συνεδρίων και συλλογικούς τόμους, ενώ έχει συμμετέχει σε πάνω από 10 ελληνικές και διεθνείς εκθέσεις αρχιτεκτονικού έργου. Συμμετείχε σε ελληνικά και διεθνή ερευνητικά προγράμματα ενώ παρείχε υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου σε Δήμους και ευρωπαϊκούς οργανισμούς. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντά εστιάζονται σε θέματα που αφορούν την αρχιτεκτονική σύνθεση, τη διαχείριση προστασία και αποκατάσταση του ιστορικού αρχιτεκτονικού αποθέματος και των μνημείων πολιτισμού. Έχει ασχοληθεί και ασχολείται με τη θεωρία και ιστορία των αποκαταστάσεων, με ζητήματα συνεργίας της σύγχρονης δομικής τεχνολογίας με την ιστορική, ιδιαιτέρως μάλιστα με το δομικό γυαλί στην αρχιτεκτονική και τα ζητήματα που εισάγουν οι ιδιότητες και η τεχνολογία του στην αρχιτεκτονική σύνθεση και στην αποκατάσταση ιστορικών κτιρίων.